!-- Google Tag Manager -->
Transocean

Transocean

ความสัมพันธ์ระหว่าง EQHO และ Transocean บริษัทขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินมาอย่างยาวนาน เราให้บริการงานโลคัลไลเซชันเป็นภาษาของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมเอกสารประกอบ HSE/SOP ในฟอร์มแมตต่างๆ, เอกสารการฝึกอบรม มัลติมีเดีย และไฟล์เสียงและวิดีโอ รวมทั้งงานแปลแบบผสมผสาน งานโลคัลไลเซชันเว็บและมัลติมีเดีย งานรวมไฟล์เสียงและวิดีโอหลายภาษา และงาน DTP โปรเจ็กต์มีนักภาษาที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดี รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและปิโตรเคมีที่กำหนดให้ดูแลหัวข้อที่ต่างกันไป EQHO ทำให้ Transocean สามารถนำวิธีการโลคัลไลเซชันที่มีการจัดการจากศูนย์กลางไปใช้กับภูมิภาค และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุดในการกำหนดขอบเขตและตารางเวลา ขั้นตอนการทำงาน การจัดการคำศัพท์ การใช้งานเครื่องมือ และกระบวนการตรวจสอบ

ลูกค้า

Transocean

อุตสาหกรรม

พลังงาน

โซลูชันโลคัลไลเซชัน

เอกสารและคู่มือ

การพากย์และมัลติมีเดีย

อีเลิร์นนิงและการฝึกอบรม

ผลิตภัณฑ์

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

ภาษา

เอเชีย

บริการของเรา

ความสัมพันธ์ระหว่าง EQHO และ Transocean บริษัทขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินมาอย่างยาวนาน เราให้บริการงานโลคัลไลเซชันเป็นภาษาของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมเอกสารประกอบ HSE/SOP ในฟอร์มแมตต่างๆ, เอกสารการฝึกอบรม มัลติมีเดีย และไฟล์เสียงและวิดีโอ รวมทั้งงานแปลแบบผสมผสาน งานโลคัลไลเซชันเว็บและมัลติมีเดีย งานรวมไฟล์เสียงและวิดีโอหลายภาษา และงาน DTP โปรเจ็กต์ใช้นักภาษาที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดี รวมถึงผู้เชียวชาญด้านวิศวกรรมและปิโตรเคมีที่กำหนดให้ดูแลหัวข้อที่ต่างกันไป

EQHO ทำให้ Transocean สามารถนำวิธีการโลคัลไลเซชันที่มีการจัดการจากศูนย์กลางไปใช้กับภูมิภาค และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุดในการกำหนดขอบเขตและตารางเวลา ขั้นตอนการทำงาน การจัดการคำศัพท์ การใช้งานเครื่องมือ และกระบวนการตรวจสอบ

อ่านกรณีศึกษาทั้งเรื่อง

More » Content

Contact Us