!-- Google Tag Manager -->
The Media Alliance กับการเปิดตัวแคมเปญ ‘Re-Draws the Line’ ด้วยการพากย์เสียงใน 3 ภาษาและเวลาดำเนินการเพียงสัปดาห์เดียว

The Media Alliance กับการเปิดตัวแคมเปญ ‘Re-Draws the Line’ ด้วยการพากย์เสียงใน 3 ภาษาและเวลาดำเนินการเพียงสัปดาห์เดียว

ยังมีบริษัทอื่นๆ อีกหลายบริษัทที่คล้ายกับ The Media Alliance ที่ได้ใช้บริการ EQHO เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจการสื่อสารกับคนทั่วโลก ซึ่งคุณเองก็สามารถทำได้เช่นกัน

ข้อมูลเบื้องต้น

Asia-Pacific Media Alliance for Social Awareness ( หรือเรียกสั้นๆ ว่า “The Media Alliance”) คือโครงการที่ริเริ่มโดยวงการสื่อและโฆษณา เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชนในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางประการ

หลังจากที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทได้ดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไร ในสำนักงานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ กรุงมะนิลา และสิงคโปร์ ด้วยการสนับสนุนการทำงานจาก ทีมงานที่ปรึกษาและผู้ชำนาญการที่ปรึกษาทีพำนักอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

ในปีค.ศ. 2011 The Media Alliance ได้เปิดตัวแคมเปญ “Redraw the Line” ของรัฐบาลสวีเดนและธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย เพื่อรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแล้วหันมาใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาดในการขนส่ง รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาใช้วิถีชีวิตสีเขียวให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้มีผลต่อรูปแบบการบริโภคในชีวิตประจำวันและช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกได้

The Media Alliance ได้ใช้บริการจาก EQHO ในการบันทึกเสียงพากย์และการพากย์เสียงในฟิล์มสำหรับภาษาต่างๆ ที่ใช้ใน เขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับแคมเปญนี้

อุปสรรรคและความท้าทาย

  • การวางแผนงานและการเริ่มดำเนินงานในเวลาอันรวดเร็ว อันเนื่องจากวันเปิดตัวแคมเปญที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

  • The Media Alliance มีความคาดหวังที่มีรูปแบบเฉพาะเกี่ยวกับโทนเสียงและอารมณ์ โดยต้องการเสียงที่มีคุณภาพและมีความยืดหยุ่นในการ บันทึกเสียงให้กลมกลืนไปกับฉากหลังของเรื่อง

  • เวลาในการดำเนินงานอย่างรวดเร็วสำหรับสามภาษาที่จำเป็น เพื่อจะส่งโปรเจ็คท์ที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับลูกค้า ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์

โซลูชั่นที่เรานำเสนอ

  • EQHO ได้มีการลงความเห็นว่าต้องมีการเตรียมทีมผู้จัดการโครงการหรือ PM สำหรับงานมัลติมีเดียอย่างรวดเร็วและการจัดหานักพากย์ที่ฝีมือดีที่สุด ซึ่งถือเป็นข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการ

  • ตัวแทนจาก The Media Alliance ต้องเข้าร่วมในการดำเนินการและการบริหารจัดการให้ ได้เสียงเป็นไปตามที่บริษัทต้องการ

  • ลูกค้ามอบบทพูดที่ได้แปลมาแล้วให้ EQHO ดำเนินงาน

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

ลูกค้าได้รับการบริการแบบครบวงจรในการ Localization สำหรับสื่อมัลติมีเดีย นับจากการให้คำปรึกษาไปจนถึงการเปิดแคมเปญ ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่มีการโปรดักชั่นจากส่วนกลางของ EQHO นั่นเอง  ภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ The Media Alliance ได้รับประโยชน์จากใช้บริการ Localization สำหรับสื่อมัลติมีเดียจาก EQHO อย่างชัดเจนจับต้องได้หลายประการดังต่อไปนี้

  • ความใกล้ยิ่งทำให้งานง่ายขึ้นยิ่งกว่าที่เคย – นอกเหนือไปจากการได้พบกับผู้กำกับบทพากย์ของ EQHO โดยตรงแล้ว ตัวแทนของ Media Alliance ในพื้นที่ ยังได้เข้าไปร่วมดูแลการพากย์เสียงถึงในห้องอัดทั้งสี่ครั้ง เพื่ออธิบายสิ่งที่ต้องการเป็นพิเศษให้กับนักพากย์ฟัง สังเกตุการณ์กระบวนการปฏิบัติงานและตรวจสอบว่าโทนเสียงที่พากย์เป็นไปตามที่ต้องการ

  • ความรวดเร็ว – EQHO สามารถรวบรวมและจัดเตรียมทีม PM สำหรับงานมัลติมีเดียและจัดหานักพากย์ที่ฝีมือดีที่สุดสำหรับโปรเจ็คท์นี้ ในแง่ของความยืดหยุ่นในการใช้เสียงและคุณภาพเสียง การประชุมงาน ณ ห้องบันทึกเสียง ทำให้สามารถระบุขอบข่ายงานและสามารถส่งมอบงานได้สำเร็จภายใน เวลาเพียงไม่กี่วัน

  • การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ– เมื่อเสร็จสิ้นการบันทึกเสียง งานโปรดักชั่นหลังการบันทึกเสียงและการรับประกันคุณภาพ จึงได้มีการนำไฟล์งานต่างๆ มารวมกัน สร้างความสอดคล้องระหว่างภาพและเสียง และการประมวลผลองค์ประกอบต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาให้เป็นรูปแบบที่เสร็จสมบรูณ์

  • การประกันคุณภาพ – ในขั้นตอนสุดท้าย ได้มีการทดสอบด้านภาษาโดยนักแปลซึ่งเป็นเจ้าของภาษาและทำงานประจำในสำนักงานของ EQHO ก่อนโครงการจะส่งมอบให้กับลูกค้าตามเวลาและงบประมาณที่กำหนด

ภาษาอังกฤษ:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NahfAe_WXqU

ภาษาเวียดนาม:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pGUGav-GHNI

ภาษาไทย:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zW7lnHCSFXs

ภาษาตากาล็อก:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XPP7_xwbMjU

More » Content

Contact Us