!-- Google Tag Manager -->

ความเป็นมา

Siemens AG เป็นบริษัทด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีกิจกรรมหลักด้านอุตสาหกรรม พลังงาน การขนส่ง และการดูแลสุขภาพ การจัดการมี 5 แผนกหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรม, พลังงาน, การดูแลสุขภาพ, โครงสร้างพื้นฐานและเมือง และ Siemens Financial Services (SFS) EQHO Communications จัดการกับโปรเจ็กต์การโลคัลไลเซชันที่ซับซ้อนสำหรับกลุ่มบริษัทจากหลายชาติอยู่เป็นประจำ Siemens Thailand มีโปรเจ็กต์งานแปลคู่มือผู้ปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจำนวน 1 ล้านคำสำหรับบริการรถไฟฟ้าใหม่ที่วิ่งจากใจกลางกรุงเทพมหานครไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจากลูกค้าได้กำหนดวันฝึกอบรมไว้แล้ว โปรเจ็กต์จึงต้องเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่จำกัด

ความท้าทาย

 • Siemens ต้องการเนื้อหาเฉพาะทางอย่างสูงและมีจำนวนมากในระยะเวลาที่สั้นมาก

 • จำเป็นอย่างยิ่งที่คำศัพท์ที่ใช้รวมทั้งรูปแบบในการแปลจะต้องสอดคล้องกันทั้งงานเพื่อให้วิศวกรของ ARL เข้าใจได้ชัดเจน

 • โปรเจ็กต์นี้มีสิ่งสำคัญคือเรื่องเวลา หากไม่มีเอกสารการฝึกอบรม ARL จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้

 • งบประมาณที่มีอย่างจำกัดหมายถึง เราต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการแปลให้มากที่สุดและนำเนื้อหาที่มีมาหมุนเวียนใช้ซ้ำให้มากที่สุด

โซลูชัน

 • การทำงานจะต้องใช้ทีมนักแปลที่ต้องแปลได้มากกว่าวันละ 50,000 คำเพื่อให้โปรเจ็กต์ขนาดใหญ่นี้เสร็จทันเวลา หมายความว่าจะต้องใช้ทีมนักแปลควบคู่ไปกับเทคโนโลยีการแปลอัตโนมัติ

 • เพื่อให้การใช้คำศัพท์และรูปแบบการแปลสอดคล้องกันในงานของนักแปลและผู้ตรวจแก้งานแปล EQHO ได้จัดทำคู่มือข้อกำหนดและรูปแบบการแปล และศัพท์เฉพาะทางที่ทีมนักภาษาทุกคนจะใช้

ผลลัพธ์

รูปแบบการผลิตที่รวมอยู่ที่จุดศูนย์กลางของ EQHO สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างพร้อมสรรพ ตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการดำเนินการขั้นสุดท้าย  Siemens ได้ประโยชน์จากโซลูชันของ EQHO จากวิธีการที่โดดเด่นดังนี้

 • วิธีการสำหรับลูกค้าเฉพาะราย –การประชุมแบบเห็นหน้ากันได้เริ่มขึ้นที่สำนักงานโปรเจ็กต์ Siemens ที่กรุงเทพมหานคร

 • ใส่ใจในรายละเอียด – การเตรียมงานอย่างละเอียดรอบคอบและการอนุญาตให้ใช้คู่มือข้อกำหนดและรูปแบบในการแปลและคำศัพท์หลายภาษา รวมทั้งทีมแปลที่ใช้เครือข่ายฐานข้อมูลคำแปล (TM) ร่วมกัน จึงสามารถรักษาคุณภาพและความสอดคล้องกันของคำแปลไว้ได้

 • ความเร็วและต้นทุน – งานแปลเสร็จสิ้นภายใน 20 วันทำการ และนำส่งได้ทันเวลา เร็วเกินความคาดหวังของลูกค้า

 • ประหยัดเงิน – การทำงานบนเครือข่าย TM ที่ใช้งานร่วมกันและการใช้เทคโนโลยีการแปลอัตโนมัติ ทำให้เราสามารถประหยัดเงินได้อย่างต่อเนื่องด้วยเพราะสามารถทำได้ทั้งโปรเจ็กต์

 • เฉลียวฉลาด – งาน DTP และงานตรวจพิสูจน์อักษรมีการดำเนินการในบริษัทเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับวิธีการทำงาน และแน่ใจได้ว่าโปรเจ็กต์เสร็จเรียบร้อยและนำส่งได้ทันเวลาโดยไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้

More » Content

Contact Us