!-- Google Tag Manager -->
SafetyMax

SafetyMax

EQHO ได้รับการติดต่อขอใช้บริการงานโลคัลไลเซชันเป็นภาษามาเลย์และจีนย่อ (จีนกลาง) จากบริษัทนี้ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย วิธีเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน การฝึกอบรมและการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจและผู้บริโภค เป็นงานโลคัลไลเซชันวิดีโอเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย 20 ไฟล์ โดยมีการพากย์เสียง การคลีนการบันทึกเสียง การตัดต่อ การแปลข้อความที่ปรากฏบนจอภาพ การพากย์เสียงและการลิปซิงค์ การทำโพสต์เอ็นจิเนียริง และบริการตรวจรับรองคุณภาพของภาษา

ลูกค้า

SafetyMax

อุตสาหกรรม

พลังงาน

โซลูชันโลคัลไลเซชัน

การพากย์และมัลติมีเดีย

อีเลิร์นนิงและการฝึกอบรม

ผลิตภัณฑ์

การฝึกอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ภาษา

เอเชีย

บริการของเรา

EQHO ได้รับการติดต่อบริการงานโลคัลไลเซชันเป็นภาษามาเลย์และจีนย่อ (จีนกลาง) จากบริษัทนี้ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย การรอดชีวิต เหตุการณ์ฉุกเฉิน การฝึกอบรมและการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจและผู้บริโภค เป็นงานโลคัลไลเซชันวิดีโอเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย 20 ไฟล์ โดยมีการพากย์เสียง การคลีนการบันทึกเสียง การตัดต่อ การแปลข้อความที่ปรากฏบนจอภาพ การพากย์เสียงและการลิปซิงค์ การทำโพสต์เอ็นจิเนียริง และบริการตรวจรับรองคุณภาพของภาษา

More » Content

Contact Us