!-- Google Tag Manager -->
Kallidus

Kallidus

Kallidus เป็นบริษัทพัฒนาอีเลิร์นนิงที่ให้บริการระบบซอฟต์แวร์, อีเลิร์นนิง และให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ มั่นใจได้ว่าพนักงานที่มีอยู่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน EQHO จัดการกับโปรเจ็กต์จำนวนมากให้ที่นี่ได้สำเร็จโดยมีคำแปลเป็นภาษาเช็ก เยอรมัน ฮังการี ดัตช์ โปแลนด์ และไทย เป็นการแปลเกณฑ์ความสามารถและระบบการให้คะแนนที่ใช้ภายในเกณฑ์บริหารจัดการ LMS

ลูกค้า

Kallidus

อุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์และไอที

บริการอย่างมืออาชีพ

โซลูชันโลคัลไลเซชัน

ซอฟต์แวร์และโทรศัพท์มือถือ

อีเลิร์นนิงและการฝึกอบรม

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS), ซอฟต์แวร์ช่วยสอน

ภาษา

เอเชีย, ยุโรป

บริการของเรา

Kallidus เป็นบริษัทพัฒนาอีเลิร์นนิงที่ให้บริการระบบซอฟต์แวร์, อีเลิร์นนิง และให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ มั่นใจได้ว่าพนักงานที่มีอยู่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน EQHO จัดการกับโปรเจ็กต์จำนวนมากให้ที่นี่ได้สำเร็จโดยมีคำแปลเป็นภาษาเช็ก เยอรมัน ฮังการี ดัตช์ โปแลนด์ และไทย เป็นการแปลเกณฑ์ความสามารถและระบบการให้คะแนนที่ใช้ภายในเกณฑ์บริหารจัดการ LMS

More » Content

Contact Us