!-- Google Tag Manager -->

ความเป็นมา

IBM Japan ได้รับคำสั่งจากสำนักงานใหญ่ให้ควบรวมผู้ให้บริการงานโลคัลไลเซชันจำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนลง 20% เพื่อให้งานสำเร็จ IBM Japan จำเป็นต้องแปลงานปีละ 25 ล้านคำ และจำนวนคำจะเพิ่มขึ้นอีก 15-20% ต่อปี  และจากการที่ผู้จัดหาสินค้าในประเทศมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย IBM Japan ทราบดีว่าจำเป็นต้องหา วิธีการอื่น  โดยจำเป็นต้องหาวิธีที่สามารถนำส่งเนื้อหาที่แปลแล้วได้มากขึ้นในระยะยาว ขณะเดียวกันก็ เป็นไปตามเป้าหมายการควบรวมและการประหยัดต้นทุน

EQHO เป็นผู้ให้บริการนอกประเทศที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นรายแรกที่ IBM Japan เลือก   เราไม่เคยได้คะแนนการประเมินทั่วโลกด้าน IBM น้อยกว่าร้อยละ 96

ความท้าทาย

 • IBM Japan จำเป็นต้องลดจำนวนพนักงานขายลงครึ่งหนึ่งและลดค่าใช้จ่ายสำหรับงานโลคัลไลเซชันลง 20%

 • ปริมาณเนื้อหาที่ต้องแปลเพิ่มขึ้น 15-20% ต่อปี (25 ล้านคำขึ้นไป)

 • รูปแบบการกำหนดราคาของบริษัทโลคัลไลเซชันของญี่ปุ่นทำให้ IBM Japan ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดต้นทุน

 • IBM Japan ต้องรักษาคุณภาพของงานแปล

 • การจัดซื้อ การฝึกอบรม และการติดต่อสื่อสารของโปรเจ็กต์จำเป็นต้องดำเนินการเป็นภาษาญี่ปุ่น

โซลูชัน

 • รูปแบบการผลิตนอกประเทศที่สามารถจัดการกับขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดสำหรับโปรเจ็กต์งานโลคัลไลเซชันซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่

 • ชุดกระบวนการที่ปรับเปลี่ยนได้ที่สามารถนำมาปรับใช้กับมาตรฐานของงานโลคัลไลเซชันของ IBM Japan ที่มีอยู่

 • ทีมงานผู้ดูแลโปรเจ็กต์ภาษาญี่ปุ่นและพนักงานตรวจแก้คำแปลจะรับผิดชอบด้านการติดต่อสื่อสารและการฝึกอบรม

 • รูปแบบการกำหนดราคาน่าสนใจกว่าผู้จัดหาสินค้าในประเทศ

ผลลัพธ์

IBM Japan ได้เลือก EQHO เป็นผู้ให้บริการนอกประเทศที่รายแรกที่ไม่ใช่บริษัทญี่ปุ่นหลังจากประสบความสำเร็จในการทดสอบขั้นต้น  EQHO สามารถนำประสบการณ์ 6 ปีที่ทำงานให้ IBM มาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ IBM Japan โดยไม่ลดคุณภาพหรือกระทบต่อเวลา:

 • ประสิทธิภาพ – ภาษาญี่ปุ่นมีการใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งหมดตั้งแต่การจัดซื้อ การฝึกอบรม และการบริหารจัดการโปรเจ็กต์ซึ่งทำให้ขั้นตอนทั้งหมดราบรื่น

 • ความรู้ – การถ่ายโอนความรู้จากการฝึกอบรมเรื่องเครื่องมือที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ IBM, การบริหารจัดการโปรเจ็กต์ และกระบวนการในการทำงานได้รับการปฏิบัติอย่างดีที่สุด

 • การปฏิบัติตามข้อบังคับ – การทำความเข้าใจกับคำแนะนำและความคาดหวังของ IBM Japan ให้ครบถ้วนทำให้สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ IBM ได้

 • ความต่อเนื่อง – ทีมงานดูแลโปรเจ็กต์ซึ่งประกอบด้วยผู้ดูแล นักแปล และเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านการผลิตจะคอยดูแลโปรเจ็กต์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากอย่างละเอียด ทำให้งานมีความต่อเนื่องมากขึ้นและความสอดคล้องกันของงานอยู่ในระดับสูง

 • การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ – จากการเลือกผู้ให้บริการที่อยู่นอกประเทศเป็นรายแรก ขณะนี้ IBM Japan มีรูปแบบที่สามารถนำไปใช้เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้ให้บริการในประเทศกับผู้จัดหานอกประเทศ

 • ต้นทุนและค่าตอบแทนจากการลงทุน (ROI) – เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการในท้องถิ่น EQHO สามารถช่วย IBM ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 20% ในบางกรณี ในขณะเดียวกันก็มีแผนกลยุทธ์ให้ติดตามเพื่อจะได้ลดต้นทุนและรวมผู้ให้บริการได้ต่อไป

More » Content

Contact Us