!-- Google Tag Manager -->
IBM

IBM

EQHO เป็นผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สัญชาติญี่ปุ่นรายแรกที่ IBM Japan ยอมรับ และเป็นผู้จัดหาบริการโลคัลไลเซชันที่ได้รับเลือกสำหรับ IBM Thailand นาน 6 ปี โดยไม่เคยได้คะแนนต่ำกว่า 96% จากการประเมินในระดับโลกของ IBM บริการที่เรามอบให้บริษัทซอฟต์แวร์และไอทีแห่งนี้รวมถึงการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานในสถานที่และระยะไกล, ความสอดคล้องตามข้อกำหนด และการทดสอบทางภาษา, กระบวนการทำงานที่กำหนดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการและมาตรฐานของ IBM และงานแปลเป็นภาษาไทยมากกว่าสี่ล้านคำ

ลูกค้า

IBM

อุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์และไอที

บริการอย่างมืออาชีพ

โซลูชันโลคัลไลเซชัน

ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่

ผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

ภาษา

เอเชีย

บริการของเรา

EQHO เป็นผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สัญชาติญี่ปุ่นรายแรกที่ IBM Japan ยอมรับ และเป็นผู้จัดหาบริการโลคัลไลเซชันที่ได้รับเลือกสำหรับ IBM Thailand นาน 6 ปี โดยไม่เคยได้คะแนนต่ำกว่า 96% จากการประเมินในระดับโลกของ IBM  บริการที่เรามอบให้บริษัทซอฟต์แวร์และไอทีแห่งนี้รวมถึงการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานในสถานที่และระยะไกล, ความสอดคล้องตามข้อกำหนด และการทดสอบทางภาษา, กระบวนการทำงานที่กำหนดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการและมาตรฐานของ IBM และงานแปลเป็นภาษาไทยมากกว่าสี่ล้านคำ

More » Content

Contact Us