!-- Google Tag Manager -->
Dow

Dow

EQHO ยังคงรักษาความสัมพันธ์อันยาวนานกับบริษัทเคมีภัณฑ์ขนาดใหญ่แห่งนี้โดยให้บริการงานแปล, งาน DTP และงาน HTML เอ็นจิเนียริงเป็นเวลานานกว่า 8 ปี เมื่อไม่นานมานี้เราให้บริการหลักสูตรอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ Dow โดยเฉพาะ โปรเจ็กต์ Six Sigma ต้องใช้หลายวิธีการเพื่อโลคัลไลซ์เนื้อหาเป็นภาษาของประเทศในเอเชีย

ลูกค้า

Dow

อุตสาหกรรม

การผลิต

โซลูชันโลคัลไลเซชัน

เอกสารและคู่มือ

การพากย์และมัลติมีเดีย

อีเลิร์นนิงและการฝึกอบรม

ผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์ช่วยสอน

ภาษา

เอเชีย

บริการของเรา

EQHO รักษาความสัมพันธ์อันยาวนานกับบริษัทเคมีภัณฑ์ขนาดใหญ่แห่งนี้โดยให้บริการงานแปล, งาน DTP และงาน HTML เอ็นจิเนียริงเป็นเวลานานกว่า 8 ปี เมื่อไม่นานมานี้เราให้บริการหลักสูตรอีเลิร์นนิงที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ Dow โดยเฉพาะ โปรเจ็กต์ Six Sigma ต้องใช้หลายวิธีการเพื่อโลคัลไลซ์เนื้อหาเป็นภาษาของประเทศในเอเชีย

More » Content

Contact Us