!-- Google Tag Manager -->
BMW

BMW

BMW ต้องการให้ EQHO ทำงานโลคัลไลเซชันภาษาไทยสำหรับงานเขียนโฆษณาบนเว็บไซต์, โลคัลไลซ์ภาพนิ่ง และไฟล์ Flash ภาพเคลื่อนไหว เราคอมไพล์ไฟล์ HTML ซ้ำ, อิมเมจไฟล์และสคริปต์, ให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน และทำการปรับเปลี่ยนโค้ด (เช่น การตั้งค่าตัวอักขระ, สไตล์ชีท) ดังนั้นตัวอักขระภาษาไทยสามารถรองรับได้อย่างเหมาะสมและแสดงได้ถูกต้อง บริการทดสอบฟังก์ชันการทำงานและทดสอบทางภาษาโดยการทดสอบที่ปลอดภัย และมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลคำแปลและการจัดการคำศัพท์, การทดสอบทางภาษา และการแก้ไขจุดบกพร่อง

ลูกค้า

BMW

อุตสาหกรรม

ยานยนต์

โซลูชันโลคัลไลเซชัน

เอกสารและคู่มือ 

เว็บไซต์และอีคอมเมิร์ซ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เว็บไซต์

ภาษา

เอเชีย

บริการของเรา

BMW ต้องการให้ EQHO ทำงานโลคัลไลเซชันภาษาไทยสำหรับงานเขียนโฆษณาบนเว็บไซต์, โลคัลไลซ์ภาพนิ่ง และไฟล์ Flash ภาพเคลื่อนไหว เราคอมไพล์ HTML ซ้ำ, อิมเมจไฟล์และสคริปต์, ให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน และทำการปรับเปลี่ยนโค้ด (เช่น การตั้งค่าตัวอักขระ, สไตล์ชีท) ดังนั้นตัวอักขระภาษาไทยสามารถรองรับได้อย่างเหมาะสมและแสดงได้ถูกต้องบริการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานและทดสอบทางภาษาโดยการทดสอบที่ปลอดภัย และมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลคำแปลและการจัดการคำศัพท์, การทดสอบทางภาษา และการแก้ไขจุดบกพร่อง

More » Content

Contact Us