!-- Google Tag Manager -->
APTARA – 20 ภาษา, นักพากย์ 160 คน และมีเวลาเพียง 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มใช้งาน

APTARA – 20 ภาษา, นักพากย์ 160 คน และมีเวลาเพียง 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มใช้งาน

EQHO ได้ทำสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้ Aptara ทำตามความต้องการของลูกค้าประจำได้สำเร็จ เราสามารถทำเช่นเดียวกันนี้ให้คุณได้

ความเป็นมา

โซลูชันเนื้อหาของ Aptara ช่วยให้สำนักพิมพ์รายใหญ่ที่สุด 10 รายของโลกได้รับโอกาสใหม่ๆ ด้านรายได้ ในการพัฒนาตลาดดิจิทัลและตลาดที่มีโทรศัพท์มือถือเป็นศูนย์กลางได้รวดเร็วความสามารถในระดับโลกด้านการผลิตเนื้อหาดิจิทัล การพิมพ์ การจัดจำหน่ายและการพัฒนาเทคโนโลยี ทำให้ Aptara สามารถใช้เนื้อหาของแหล่งที่มาจากทุกรูปแบบและนำมาแปลงเพื่อแจกจ่าย ผ่านสื่อได้ทุกชนิด นับตั้งแต่เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสมาร์ทโฟนไปจนถึงแท็บเล็ต พีซี เว็บ และเครื่องพิมพ์

EQHO Communications ได้รับโปรเจ็กต์งานพากย์ขนาดใหญ่ 20 ภาษาขึ้นไปอยู่เป็นประจำ โปรเจ็กต์หนึ่ง เป็นของบริษัท Fortune 100 ภายในส่วนเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับการบันทึกเสียงหลักสูตรอีเลิร์นนิงบทละครที่มีตัวละครหลายตัว เกี่ยวกับหลักประพฤติปฏิบัติเป็นภาษา 20 ภาษาที่มีข้อมูลเฉพาะที่ซับซ้อนและมีระยะเวลาที่จำกัด

ภาษาเหล่านี้ได้แก่  อาหรับ บัลแกเรีย จีน เช็ก ดัตช์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก ฮังการี อิตาลี ญี่ปุ่น โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย สโลวะเกีย สเปน สเปนเปอร์โตริโก ตุรกี และโปรตุเกส (บราซิล)

ความท้าทาย

 • ปัญหาเรื่องต้นทุนของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับนักพากย์ 160 คน

 • ความท้าทายเรื่องเวลาและวิธีการทำงานในการบันทึกเสียงของนักพากย์หลายคนให้ทันเวลา

 • การจัดเวลาว่างของนักพากย์กับการตรวจสอบงานภายในประเทศของลูกค้าเจ้าของงานในขณะที่ต้องจัดสรรเวลาที่มีอยู่หลายไทม์โซน

 • มีเวลาเพียงสองสัปดาห์เท่านั้นที่ต้องทำงานให้เสร็จ

โซลูชัน

 • การทำงานที่ใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อวางแผนการทำงานให้ตรงกัน และหาวิธีที่เป็นไปได้ที่จะใช้นักพากย์ให้น้อยลงและแก้ปัญหาเรื่องต้นทุนและวิธีการทำงาน

 • การใช้ผู้ตรวจสอบในประเทศ (ทางโทรศัพท์และภายในบริษัท) ในการบันทึกเสียงบทของผู้บรรยายทั้งหมดทุกภาษา

ผลลัพธ์

รูปแบบการผลิตที่รวมอยู่ที่จุดศูนย์กลางของ EQHO สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้จากต้นทางถึงปลายทาง ตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการดำเนินการขั้นสุดท้าย  ในเวลาเพียงสองสัปดาห์ Aptara ได้รับประโยชน์จากการให้ EQHO ทำงานให้ด้วยวิธีการที่โดดเด่นดังนี้:

 • เฉลียวฉลาด – EQHO พัฒนาแผนสำหรับนักพากย์ที่จะกำหนดให้พากย์เสียงตัวละครมากกว่าหนึ่งตัวละครโดยใช้ รูปแบบการบันทึกเสียงที่หลากหลายและเทคนิคการปรับเปลี่ยนเสียงขณะเดียวกันก็ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีนักพากย์คนใด ได้บทสนทนาซ้ำกับนักพากย์คนอื่น

 • ประหยัดงบประมาณ – แผนนี้จะลดจำนวนนักพากย์ที่ต้องใช้ทั้งหมดซึ่งลดต้นทุนของโปรเจ็กต์ และปัญหาเกี่ยวกับวิธีการทำงาน จำนวนนักพากย์ทั้งหมดที่ใช้ในโปรเจ็กต์คือ 95 คน และสามารถนำส่งงานได้ตรงเวลาและ ไม่เกินงบประมาณ

 • มีประสิทธิภาพ – การวางแผนที่รอบคอบในทุกขั้นตอนของการพัฒนาทำให้โปรเจ็กต์ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและการบันทึกเสียง เป็นภาษาทั้งหมด 20 ภาษาเสร็จเรียบร้อยภายในสองสัปดาห์ที่กำหนดไว้

 • การตรวจรับรองคุณภาพ – มีการทดสอบด้านภาษาและฟังก์ชั่นการทำงานเพื่อดูความเสี่ยงภายในระยะเวลา ที่ลูกค้าระบุไว้

 • ความพึงพอใจ – ลูกค้าเจ้าของงานพึงพอใจเป็นอย่างมากกับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายและงานที่โลคัลไลซ์แล้วมีการเปิดตัวพร้อมๆ กันที่สำนักงาน 20 แห่งทั่วโลก

More » Content

Contact Us