!-- Google Tag Manager -->
Aon

Aon

EQHO ทำการโลคัลไลซ์ระบบนโยบายและการขอรับสิทธิ์ของ Oracle เป็นภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีจำนวน 65,000 คำ เนื่องจากความซับซ้อนของแอปพลิเคชัน รวมทั้งศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับการประกันและคำย่อนับร้อยคำ โปรเจ็กต์นี้จึงต้องใช้นักแปลที่มีประสบการณ์สูงด้านค้าประกัน โปรเจ็กต์นี้เสร็จสิ้นโดยใช้เวลาประมาณสามสัปดาห์ Aon จึงเป็นนายหน้าประกันต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้ทำการค้าประกันได้อย่างเต็มรูปแบบจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ลูกค้า

Aon Risk Services Insurance Brokers PTE

อุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์และไอที

บริการอย่างมืออาชีพ

โซลูชันโลคัลไลเซชัน

ซอฟต์แวร์และโทรศัพท์มือถือ

ผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์นโยบายและการขอรับสิทธิ์

ภาษา

เอเชีย

บริการของเรา

EQHO ทำการโลคัลไลซ์ระบบนโยบายและการขอรับสิทธิ์ของ Oracle เป็นภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีจำนวน 65,000 คำ เนื่องจากความซับซ้อนของแอปพลิเคชัน รวมทั้งศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับการประกันและคำย่อนับร้อยคำ โปรเจ็กต์นี้จึงต้องใช้นักแปลที่มีประสบการณ์สูงด้านประกัน  โปรเจ็กต์นี้เสร็จสิ้นโดยใช้เวลาประมาณสามสัปดาห์ Aon จึงเป็นนายหน้าประกันต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้ทำการค้าประกันได้อย่างเต็มรูปแบบจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

More » Content

Contact Us