!-- Google Tag Manager -->
Amadeus

Amadeus

ผู้ดำเนินธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเดินทางทั่วโลกเลือก EQHO ให้เป็นคู่ค้าโลคัลไลเซชันสำหรับ Vista ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม POS แรก บริการของเรารวมการแปล Vista เป็นภาษาจีนดั้งเดิมสำหรับตลาดไต้หวัน

ลูกค้า

Amadeus

อุตสาหกรรม

โรงแรมและการท่องเที่ยว

ซอฟต์แวร์และไอที

โซลูชันโลคัลไลเซชัน

ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ระบบการจัดจำหน่ายทั่วโลก (GDS)

ภาษา

เอเชีย

บริการของเรา

ผู้ดำเนินธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเดินทางทั่วโลกเลือก EQHO ให้เป็นคู่ค้าโลคัลไลเซชันสำหรับ Vista ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม POS แรก บริการของเรารวมการแปล Vista เป็นภาษาจีนดั้งเดิมสำหรับตลาดไต้หวัน

More » Content

Contact Us