!-- Google Tag Manager -->
Aldata

Aldata

Aldata Software Management Inc. พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการตามเวลาจริงสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความต้องการเฉพาะ เมื่อลูกค้าต้องการใช้บริการโลคัลไลเซชันภาษาของประเทศในยุโรปและเอเชีย EQHO จึงเข้ามาพัฒนาพัฒนาชุดกระบวนการที่กำหนดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้บริษัทสามารถส่งผ่านโมเดลโลคัลไลเซชันของพนักงานไปสู่วิธีการที่มีการจัดการจากส่วนกลางและจ้างคนจากภายนอกทั่วโลก เรามีบริการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อประเมินซอฟต์แวร์ GOLD Unix สำหรับการทำให้เป็นสากล, ความเข้ากันได้ของดับเบิ้ล-ไบต์ และการแปลคำมากกว่าหนึ่งล้านคำจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จีนดั้งเดิมและจีนย่อ โปแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซียมาเลเซีย รัสเซีย และดัตช์ มีการรวบรวมนักภาษาที่มีความรู้หลายสาขาให้แปลงานในหัวข้อต่างๆ ภายในโมดูลแอปพลิเคชันที่หลากหลาย

ลูกค้า

Aldata

อุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์และไอที

โซลูชันโลคัลไลเซชัน

ซอฟต์แวร์และโทรศัพท์มือถือ

ผลิตภัณฑ์

ระบบการจำหน่ายปลีก

ภาษา

เอเชียและยุโรป

บริการของเรา

Aldata Software Management Inc. พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการตามเวลาจริงสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความต้องการเฉพาะ เมื่อลูกค้าต้องการใช้บริการโลคัลไลเซชันภาษาของประเทศในยุโรปและเอเชีย EQHO จึงเข้ามาพัฒนาพัฒนาชุดกระบวนการที่กำหนดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้บริษัทสามารถส่งผ่านโมเดลโลคัลไลเซชันของพนักงานไปสู่วิธีการที่มีการจัดการจากส่วนกลางและจ้างคนจากภายนอกทั่วโลก เรามีบริการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อประเมินซอฟต์แวร์ GOLD Unix สำหรับการทำให้เป็นสากล, ความเข้ากันได้ของดับเบิ้ล-ไบต์ และการแปลคำมากกว่าหนึ่งล้านคำจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จีนดั้งเดิมและจีนประยุกต์ โปแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซียมาเลเซีย รัสเซีย และดัตช์ มีการรวบรวมนักภาษาที่มีความรู้หลายสาขาให้แปลงานในหัวข้อต่างๆ ภายในโมดูลแอปพลิเคชันที่หลากหลาย

More » Content

Contact Us