!-- Google Tag Manager -->
Alcatel Lucent

Alcatel Lucent

Alcatel-Lucent มีผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอยู่ใน IP และเครือข่ายคลาวด์ รวมทั้งการเข้าถึงแบบไร้สายและแบบคงที่แถบความถี่กว้างเป็นพิเศษ แรกเริ่มนั้นมีการติดต่อผู้ให้บริการหลายรายให้ทำงานแปลให้แต่พบว่าไม่สะดวกในเรื่องการติดต่อสื่อสารและเวลาในการส่งงาน เมื่อตกลงให้ EQHO ทำงานให้ Alcatel สามารถเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในหลายตลาดได้พร้อมๆ กัน ทำให้สินค้ามีอายุนานขึ้น มีรายได้เร็วขึ้นในทุกภาษา และได้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น EQHO ให้บริการโลคัลไลเซชันจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่น, จีนประยุกต์และจีนดั้งเดิม, ไทย และเวียดนาม รวมทั้งการพัฒนาคำศัพท์, การแปล, การโลคัลไลเซชันกราฟิก, การแก้ไขจุดบกพร่อง, การทดสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรุ่น, งาน DTP และการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพขั้นสุดท้าย

ลูกค้า

Alcatel Lucent

อุตสาหกรรม

การโทรคมนาคม

โซลูชันโลคัลไลเซชัน

ซอฟต์แวร์และโทรศัพท์มือถือ

การพากย์และมัลติมีเดีย

ผลิตภัณฑ์

ส่วนติดต่อบนโทรศัพท์มือถือ

ภาษา

ไทย เวียดนาม ตากาล็อก จีน (ซาวน์แทร็กจีนกลาง)

บริการของเรา

Alcatel-Lucent มีผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอยู่ใน IP และเครือข่ายคลาวด์ รวมทั้งการเข้าถึงแบบไร้สายและอัลตร้าบรอดแบรนด์ แรกเริ่มนั้นมีการติดต่อผู้ให้บริการหลายรายให้ทำงานแปลให้แต่พบว่าไม่สะดวกในเรื่องการติดต่อสื่อสารและเวลาในการส่งงาน  เมื่อตกลงให้ EQHO ทำงานให้ Alcatel สามารถเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในหลายตลาดได้พร้อมๆ กัน ทำให้สินค้ามีอายุนานขึ้น มีรายได้เร็วขึ้นในทุกภาษา และได้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น EQHO ให้บริการโลคัลไลเซชันจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่น, จีนย่อและจีนดั้งเดิม, และเวียดนาม รวมทั้งการพัฒนาคำศัพท์, การแปล, การโลคัลไลเซชันกราฟิก, การแก้ไขจุดบกพร่อง, การทดสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรุ่น, งาน DTP และการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพขั้นสุดท้าย

More » Content

Contact Us