!-- Google Tag Manager -->

ความเป็นมา

Agoda เป็นตัวอย่างของโรงแรมออนไลน์ที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีรายชื่อโรงแรมนับแสนแห่งและ ให้บริการเป็นภาษาต่างๆ 38 ภาษา บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2005 โดยผู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจการท่องเที่ยวออนไลน์สองท่าน และในปี 2007 ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Priceline Group ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายห้องพักออนไลน์รายใหญ่ที่สุด

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Agoda เติบโตอย่างมาก และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวหลายรายยกให้เป็นธุรกิจที่น่าจับตามองในภาคอีคอมเมิร์ซการท่องเที่ยวความสำเร็จนี้ทำให้ทั่วโลกยอมรับและกระตุ้นความต้องการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทที่มีภาษาต่างประเทศหลากหลายภาษาให้ใช้เป็นอย่างมาก

ความท้าทาย

 • การเติบโตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลกทำให้ Agoda จำเป็นต้องขยายจำนวนภาษาสำหรับภาคอีคอมเมิร์ซเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าท้องถิ่นได้มากขึ้นและเพิ่มยอดขาย

 • ทว่า Agoda ยังไม่มีการโลคัลไลซ์เว็บไซต์ จึงเกิดความกังวลว่าควรทำอย่างไร จึงจะสามารถเข้าถึงแต่ละตลาดได้อย่างดีที่สุด รวมทั้งความสามารถของแพลตฟอร์มและโปรแกรมการจองในการแสดง รวมทั้งการประมวลผล ข้อมูลที่มีหลายภาษา

 • Agoda มีเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ หลายแสนคำ รวมถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้บนเว็บไซต์ ระบบการจอง และกระบวนการทางการตลาด

โซลูชัน

 • วิธีการที่ดีที่สุดตามมาตรฐาน เครื่องมือ และฟอนต์การโลคัลไลเซชันที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม

 • โปรเจ็กต์ต้นแบบที่มีการควบคุมสำหรับภาษาที่มีแนวโน้มจะแก้ไขได้ยาก

 • การพัฒนาคำศัพท์และคู่มือข้อกำหนดและรูปแบบการแปล เพื่อให้ข้อความของผลิตภัณฑ์ถูกต้องตรงกันในทุกภาษา

 • กำหนดเวลาโลคัลไลเซชันที่จัดการได้สำหรับเปิดตัวเว็บไซต์ในยุโรปและเอเชีย 15 ภาษา

ผลลัพธ์

รูปแบบการผลิตที่รวมอยู่ที่จุดศูนย์กลางของ EQHO สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้จากต้นทางถึงปลายทาง ตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนสุดท้าย  Agada ได้รับประโยชน์จากการให้ EQHO ทำงานให้ด้วยวิธีการที่โดดเด่นดังนี้:

 • เฉลียวฉลาด – แทนที่จะทำพร้อมๆ กันทุกภาษา ต้นแบบที่มีการควบคุมของ EQHO ให้ Agoda ประเมินความสามารถของแพลตฟอร์มในการจัดการกับการขยายข้อความทั้งแนวตั้งและแนวนอน และการจัดการกับตัวอักขระรวมทั้ง การเข้าถึงคุณภาพและขั้นตอนการแปลของ EQHO ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

 • มีมาตรฐาน – การทำตามขั้นตอนที่ปรับให้เหมาะสมพร้อมกับนำมาตรฐานอุตสาหกรรมโลคัลไลเซชันมาปรับใช้ รวมทั้ง การใช้เครื่องมือ ทำให้คุณภาพของงานแปลเกินกว่าที่คาดหมาย

 • มีประสิทธิภาพ – หลังการตรวจสอบการทดสอบแล้ว จะแบ่งภาษาที่มีอยู่เป็นจำนวนมากออกเป็นชั้นๆ เพื่อ จะได้ปรากฏเป็นเวอร์ชันหลายภาษาพร้อมๆ กัน ช่วยให้เป็นไปตามแผนเปิดตัวที่ใช้งานได้ของ Agoda และเริ่มฟื้นฟู การลงทุน

 • มีความยั่งยืน – มีที่จัดเก็บเพียงแห่งเดียวสำหรับจัดการและรีไซเคิลสินทรัพย์ที่เป็นเนื้อหาหลายภาษาสำหรับภาษาเป้าหมายแต่ละภาษา สินทรัพย์ถูกนำไปใช้ประโยชน์พร้อมกับโปรเจ็กต์

 • ต้นทุนและค่าตอบแทนจากการลงทุน (ROI) – การใช้ผู้จำหน่ายเพียงรายเดียวนั้น ทำให้คำนวณ ROI ได้ง่ายกว่า และรายได้ตามเวลาในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด คุ้มต้นทุนในการลงทุนครั้งแรก

More » Content

Contact Us