!-- Google Tag Manager -->
Acronis Inc.

Acronis Inc.

EQHO ให้บริการบริษัทซอฟต์แวร์ที่มีเอกชนเป็นเจ้าของแห่งนี้ต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบสิบปี เริ่มต้นจากงานโลคัลไลเซชันซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียว จากนั้นปริมาณของการให้บริการเพิ่มขึ้นเป็นงานโลคัลไลเซชันภาษาจีนทั้งจีนดั้งเดิมและจีนประยุกต์, ฝรั่งเศส, เกาหลี, สเปนและโปรตุเกส, การแปลและการโลคัลไลเซชันระบบส่วนติดต่อผู้ใช้และวิธีใช้งาน, การทดสอบและการหานักแปลเฉพาะด้านเป็นพิเศษสำหรับ Acronis และการถ่ายภาพหน้าจอเวอร์ชันที่โลคัลไลซ์สำหรับวิธีการใช้งานและเอกสารประกอบ เราให้บริการงาน DTP หลายภาษาและกระบวนการจัดทำเอกสารประกอบในรูปแบบ FrameMaker และ MS Word, ให้บริการทดสอบทางภาษาระยะไกล และแปลเนื้อหามากกว่าหนึ่งล้านคำ ตอนนี้เรายังให้บริการโลคัลไลเซชันมัลติมีเดียโดยโลคัลไลซ์งานนำเสนอด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

ลูกค้า

Acronis Inc.

อุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์และไอที

โซลูชันโลคัลไลเซชัน

ซอฟต์แวร์และไอที

การพากย์และมัลติมีเดีย

ผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลเพื่อกู้คืนเมื่อเกิดความเสียหาย

ภาษา

เอเชียและยุโรป

บริการของเรา

EQHO ให้บริการบริษัทซอฟต์แวร์ที่มีเอกชนเป็นเจ้าของแห่งนี้ต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบสิบปี เริ่มต้นจากงานโลคัลไลเซชันซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียว เพิ่มขึ้นเป็นงานโลคัลไลเซชันภาษาจีนทั้งจีนดั้งเดิมและจีนย่อ, ฝรั่งเศส, เกาหลี, สเปนและโปรตุเกส, การแปลและการโลคัลไลเซชันระบบส่วนติดต่อผู้ใช้และวิธีใช้งาน, การทดสอบและการหานักแปลเฉพาะด้านเป็นพิเศษสำหรับ Acronis และการถ่ายภาพหน้าจอเวอร์ชันที่โลคัลไลซ์สำหรับวิธีการใช้งานและเอกสารประกอบ เราให้บริการงาน DTP หลายภาษาและกระบวนการจัดทำเอกสารประกอบในรูปแบบ FrameMaker และ MS Word, ให้บริการทดสอบทางภาษาระยะไกล และแปลเนื้อหามากกว่าหนึ่งล้านคำ ตอนนี้เรายังให้บริการโลคัลไลเซชันมัลติมีเดียโดยโลคัลไลซ์งานนำเสนอด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

More » Content

Contact Us