!-- Google Tag Manager -->

ความเป็นมา

ABBYY มีการเติบโตอย่างคาดไม่ถึงมาก่อน และนักวิเคราะห์การตลาดหลายรายยอมรับให้ ABBYY เป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์ OCR (Optical Character Recognition) หรือการแปลงไฟล์ภาพให้เป็นไฟล์ข้อความ ABBYY ได้รับรางวัลเป็นจำนวนมากมาเป็นเวลาหลายปี รวมถึงรางวัล Fujitsu Quarterly Innovative Leadership Award และในปี 2011 ได้รับรางวัล KMWorld 100 Companies That Matter in Knowledge Management Award (5 ปี ซ้อน)

ความสำเร็จนี้ทำให้ทั่วโลกยอมรับและกระตุ้นความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันของบริษัทที่เป็นภาษาต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ในทันที ความต้องการใช้งานเวอร์ชันที่เป็นภาษาต่างๆ จำนวนมากทำให้ ABBYY จำเป็นต้องเร่งแผนโลคัลไลเซชัน และมุ่งเน้นที่การสร้าง โซลูชันที่ใช้ได้ทั่วโลกอย่างแท้จริงซึ่งจะสามารถขยายฟังก์ชันการทำงานไปยังลูกค้าที่มีอยู่ ในขณะเดียวกันก็สามารถรองรับตลาดนานาชาติ ที่เปิดใหม่ได้ด้วย

ความท้าทาย

 • ABBYY ต้องการเข้าถึงตลาดได้อย่างรวดเร็วเพราะความต้องการผลิตภัณฑ์ของ ABBYY ในระดับโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 • ABBYY ยังไม่เคยทำโลคัลไลเซชันแอปพลิเคชันเป็นภาษาต่างๆ ในทวีปเอเชียมาก่อน รวมทั้งภาษาไทย

 • การมีบริษัทที่ให้บริการด้านภาษาภายใต้การดูแลของบริษัทของตนเองนั้นทำให้ ABBYY สามารถคาดหวังคุณภาพที่แม่นยำและ กระบวนการภายในที่ EQHO ต้องปฏิบัติตาม

 • ABBYY มีเนื้อหามากกว่าหนึ่งแสนคำในหลากหลายรูปแบบ รวมถึง GUI และระบบความช่วยเหลือของผลิตภัณฑ์ นอกจากเนื้อหาการตลาดและเว็บไซต์

โซลูชัน

 • วิธีการที่มีแบบแผนตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดและมาตรฐานและเครื่องมือการโลคัลไลเซชันที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม

 • การทดสอบที่ครอบคลุมสำหรับนักภาษาทุกคนที่จะทำงานให้โปรเจ็กต์นี้

 • ตารางเวลางานโลคัลไลเซชันที่จัดการได้สำหรับเปิดตัวแอปพลิเคชันเป็นภาษาของประเทศในยุโรปและเอเชีย

 • งานโลคัลไลเซชัน FineReader9 เป็นภาษาไทยเสร็จสิ้นโดย EQHO ได้โลคัลไลซ์ผลิตภัณฑ์ FineReader, PDF Transformer, FlexiCapture, Recognition Server และ Lingvo Mobile เป็นภาษาต่างๆ ในยุโรปและเอเชีย รวมทั้ง:  เวียดนาม เกาหลี จีนตัวย่ิอ ญี่ปุ่น บราซิล (โปรตุเกส) ดัตช์ สวีเดน กรีก และลิทัวเนีย

ผลลัพธ์

รูปแบบการผลิตที่รวมอยู่ที่จุดศูนย์กลางของ EQHO สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้จากต้นทางถึงปลายทาง ตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ที่งานเสร็จสิ้น  ABBYY ได้รับประโยชน์จากการให้ EQHO ทำงานให้ด้วยวิธีการที่โดดเด่นดังนี้:

 • เฉลียวฉลาด – แทนที่จะทำพร้อมๆ กันทุกภาษา เราเลือกทำภาษาไทยที่เป็นภาษาต้นแบบก่อน วิธีนี้ทำให้ ABBYY สามารถประเมินความสามารถและขั้นตอนต่างๆ ของ EQHO ได้อย่างเหมาะสมก่อนจะทำเป็นภาษาอื่นที่อยู่ในขั้นสูงต่อไป

 • เน้นคุณภาพ – การให้นักแปลทุกคนทดสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ วิธีใช้ และเอกสารประกอบสำหรับผู้ใช้งานของ ABBYY ทำให้เราสามารถ จัดเตรียมทรัพยากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมากที่สุดให้กับโปรเจ็กต์ได้

 • มีมาตรฐาน – การทำตามขั้นตอนที่ปรับให้เหมาะสมพร้อมกับนำมาตรฐานอุตสาหกรรมโลคัลไลเซชันมาปรับใช้ รวมทั้ง การใช้เครื่องมือ ทำให้คุณภาพของงานแปลเกินกว่าที่คาดหมาย

 • มีประสิทธิภาพ – หลังการตรวจสอบแล้ว จะแบ่งภาษาที่มีอยู่เป็นจำนวนมากออกเป็นกลุ่มเพื่อ จะได้ส่งเป็นเวอร์ชันหลายภาษาพร้อมๆ กัน ช่วยให้เป็นไปตามแผนเปิดตัวที่ใช้งานได้ของ ABBYY และเริ่มฟื้นฟูการลงทุน

 • มีความยั่งยืน – มีที่จัดเก็บเพียงแห่งเดียวสำหรับจัดการและรีไซเคิลสินทรัพย์ที่เป็นเนื้อหาหลายภาษาสำหรับภาษาเป้าหมายแต่ละภาษา สินทรัพย์ถูกนำไปใช้ประโยชน์พร้อมกับโปรเจ็กต์

More » Content

Contact Us