!-- Google Tag Manager -->
จาก Shore ถึง “Sure” กับ Transocean

จาก Shore ถึง “Sure” กับ Transocean

บริษัทอย่าง Transocean ให้ EQHO ช่วยฝึกอบรมพนักงานทั่วโลก คุณก็ทำได้เช่นกัน

ความเป็นมา

เช่นเดียวกับบริษัทข้ามชาติที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ Transocean เคยใช้ผู้ให้บริการแปลในประเทศและใช้ผู้จัดหาสินค้าในประเทศ หรือแม้แต่ให้วิศวกรเป็นผู้แปลเมื่อมีเวลาว่างในบางครั้งมีการส่งงานแปลให้ผู้บริการรายอื่นเพื่อทำคำบรรยายหรืองานพากย์ เช่น ไฟล์เสียงและวิดีโอ จากการให้ EQHO ทำงานแปลหลายภาษาและการจัดทำเอกสารที่ใช้สื่อหลากหลาย Transocean จึงให้วิศวกรทำงานในส่วนที่ได้รับค่าตอบแทน ขณะเดียวกันก็สามารถลดความจำเป็นในการติดต่อกับผู้จัดหาบริการหลายรายในการช่วยให้ Transocean ได้เป็นองค์กรในระดับ ‘ภูมิภาค’ EQHO จึงช่วยประหยัด ‘ค่าใช้จ่ายแฝง’ อย่างเช่นเวลาในการบริหารจัดการและความล่าช้าด้วยการส่งเอกสารที่แปลแล้วไปให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง  Transocean ยังมีสถานที่ติดต่อเพียงจุดเดียวและขั้นตอนเพียงขั้นตอนเดียว ทำให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพดีขึ้นและจัดส่งได้ในเวลาเดียวกัน ไม่ยุ่งยากหรือล่าช้าอีกต่อไป!

 

ความท้าทาย

 • ลดเวลาที่ผู้จัดการและพนักงานทั้งในประเทศและในภูมิภาคใช้เพื่อซื้อและจัดการกับงานแปล

 • ลดความจำเป็นที่พนักงานและผู้จัดการในประเทศต้องใช้ ‘เวลาว่าง’ เพื่อแปลเอกสาร

 • การจัดส่งเอกสารที่แปลแล้วในรูปแบบไฟล์ที่หลากหลายและประเภทของสื่อทำได้เร็วขึ้น

 

โซลูชัน

 • ระบบการซื้อในระดับภูมิภาคที่มีการเรียกเก็บเงินที่ศูนย์กลางหรือในประเทศ

 • ขั้นตอนที่มีมาตรฐานซึ่งใช้ได้กับทุกประเทศ

 • ใช้อีเมลและบัญชี FTP เดียว ดังนั้นสำนักงานในประเทศสามารถส่ง/รับงานแปลไปยัง/จากจุดศูนย์กลาง

 • ผู้ให้บริการรายเดียวให้บริการหลายขั้นตอน รวมถึงงาน DTP หลายภาษา และการบันทึกเสียง/วิดีโอ

 • วิธีการที่ดีที่สุดสำหรับงานโลคัลไลเซชัน รวมถึงเครื่องมือตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และการปรับให้เหมาะสมกับขั้นตอน

 

ผลลัพธ์

การซื้อระดับภูมิภาคแต่ยังคงให้พนักงานในประเทศดำเนินการตรวจสอบทำให้ Transocean ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่วิธีการที่มีประสิทธิภาพแต่ไม่ซับซ้อนนี้ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในทันทีและในระยะยาวโดยเพิ่มกำลังซื้อ Transocean และตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไปพนักงานและผู้จัดการของ Transocean ไม่จำเป็นต้องแปลเอกสารเองอีกต่อไป และงานแปลมีงานนำส่งได้รวดเร็วมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

 • ง่าย – สถานที่ติดต่อเพียงแห่งเดียว (ผ่านทางอีเมลและ FTP) ทำให้พนักงานและผู้จัดการส่งและรับคำขอได้ในทันทีและเมื่อต้องการงานแปล

 • มีมาตรฐาน – งานแปลมีคุณภาพมากขึ้นเพราะทุกๆ ประเทศต้องปฏิบัติตามกระบวนการเดียวกัน (เช่น อภิธานศัพท์ ตรวจทาน แปล ตรวจทาน ผลิต อนุมัติ)

 • มีประสิทธิภาพ – ผู้ให้บริการรายเดียวมีขั้นตอนและบริการหลายอย่าง รวมถึงการบันทึกเสียงและวิดีโอหลายภาษาจึงสามารถนำส่งงานให้บุคลากรทั้งในประเทศและนอกประเทศรอบภูมิภาคได้พร้อมกัน

 • ยั่งยืน – มีที่จัดเก็บเพียงแห่งเดียวสำหรับจัดการการแปลของแต่ละภาษา ช่วยลดต้นทุนของแต่ละโปรเจ็กต์ลงได้

 • เฉลียวฉลาด – เพิ่มกำลังซื้อโดยใช้การซื้อในระดับภูมิภาคและยกเลิกขั้นตอนการจัดซื้อสำหรับแต่ละคำขอของโปรเจ็กต์ ทำให้การคำนวณ ROI ง่ายขึ้นมาก

More » Content

Contact Us