!-- Google Tag Manager -->

บริการแปลภาษาไทย

เพิ่มมูลค่าแบรนด์ของคุณในไทยโดยนำเสนอประสบการณ์ ที่ลูกค้าเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้ในทุกช่องทางสื่อ

เลื่อนลง

โลคัลไลเซชันภาษาไทย 

การทำงานโลคัลไลเซชันภาษาไทยอาจไม่ใช่งานง่าย ชุดตัวอักษรที่ไม่ใช่ละตินที่ซับซ้อนพร้อมวรรณยุกต์ หลายระดับภาษาสำหรับบริบททางสังคมที่ต่างกัน คำที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเมื่อแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทย การกำหนดว่าควรแปลหรือถอดเสียงศัพท์เฉพาะ เหล่านี้เป็นเพียงแง่มุมบางส่วนที่ต้องพิจารณา เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายอย่างได้ผล นอกจากนี้ การไม่เว้นวรรคระหว่างคำภาษาไทยทำให้เกิดปัญหาในการตัดบรรทัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในงาน DTP หมายความว่าจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ DTP ที่เป็นคนไทยทำงานนี้ ดังนั้น การเลือกพันธมิตรโลคัลไลเซชันภาษาไทยที่มีประสบการณ์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หากคุณต้องการให้โปรเจ็กต์ของคุณสำเร็จอย่างถูกต้องโดยไม่ต้องแก้ไข

เข้าใจ โลคัลไลเซชันภาษาไทย ให้ถูกต้อง

กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา EQHO ซึ่งมีศูนย์การผลิตงานโลคัลไลเซชันที่มีพนักงาน 80 คนในใจกลางกรุงเทพมหานครได้ช่วยให้บริษัทต่างๆ ทุกขนาดทั่วโลกสามารถขยายไปสู่ตลาดเอเชียที่เกิดใหม่และท้าทาย รวมทั้งประเทศไทย เราได้ช่วยให้บริษัทข้ามชาติอย่าง Microsoft, Siemens, P&G และ Nestle บรรลุผลด้วยคำแปลภาษาไทยคุณภาพสูง ความสามารถในการปรับตัว และบริการลูกค้าอย่างไร้ที่ติ คุ้มค่าเงินของคุณ EQHO สั่งสมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วในการช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ให้มีส่วนร่วมกับลูกค้าและพนักงานของตนทั่วประเทศไทย

บริการภาษาไทย

 

 • การแปล

 • การตรวจแก้ไข

 • การพิสูจน์อักษร

 • การสร้างเครื่องมือการแปลด้วยเครื่อง

 • การตรวจแก้ไขหลังการแปลด้วยเครื่อง

 • งาน DTP

 • การพากย์และการอัดเสียง

 • การทำคำบรรยายและคำบรรยายแบบปิด

 • โลคัลไลเซชันสำหรับ Flash และมัลติมีเดีย

 • การทดสอบด้านภาษา

 • การทดสอบการทำงาน

 • การตีความ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

 • เอกสารประกอบ

 • คู่มือด้านเทคนิค

 • สื่อการตลาด

 • โบรชัวร์และใบปลิว

 • บรรจุภัณฑ์และฉลาก

 • นิตยสารและจดหมายข่าว

 • เว็บไซต์

 • แอปบนมือถือ

 • ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

 • การฝึกอบรมและอีเลิร์นนิง

 • การพากย์และมัลติมีเดีย

 • เนื้อหาวิดีโอ

Localization 101

ยังใหม่กับโลคัลไลเซชันใช่หรือไม่

ดาวน์โหลดคู่มือ Localization 101 ขนาด 20 หน้าที่มีครบทุกอย่างได้ฟรี

คู่มือพื้นฐาน

  

เกี่ยวกับภาษาไทย

เกี่ยวกับภาษาไทย

ปัจจุบันภาษาไทยจัดอยู่ในกลุ่มภาษาไทของตระกูลภาษาไท-กะได แม้ว่าในประเทศจีน จะยังคงถูกจัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบตก็ตาม ภาษาสำคัญอื่นๆ ในกลุ่มภาษาไทรวมถึงภาษาลาว ฉาน และจ้วง ซึ่งภาษาไทยมีความใกล้ชิดกับภาษาลาวมากที่สุด และสำหรับส่วนต่างๆ โดยมากแล้ว ทั้งสองภาษาพูดกันรู้เรื่อง

โดยถือว่าตัวเขียนไทยรูปแบบแรกสุดประดิษฐ์ขึ้นในปี พ.ศ. 1826 โดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งได้ประดิษฐ์ขึ้นตามตัวเขียนขอมโบราณ ตัวเขียนถูกดัดแปลงในปี พ.ศ. 1900 ในรัชสมัยพญาลิไท และอีกครั้งในปี พ.ศ. 2223 ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การปรับปรุงครั้งหลังสุดยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน ชุดอักขระจริงๆ แล้วไม่ใช่ชุดตัวอักษร แต่เป็น abugida – ระบบการเขียนที่พยัญชนะอาจมีเสียงวรรณยุกต์ แต่ไม่ได้เขียนกำกับอย่างชัดเจน

ตัวเขียนไทยประกอบด้วยพยัญชนะ 44 ตัว ซึ่ง 2 ตัวเลิกใช้ไปแล้ว รูปสระ 19 ตัว ซึ่งใช้ทั้งลอยๆ และใช้ร่วมกับรูปสระอื่นและพยัญชนะบางตัวเพื่อสร้างสระ สระประสมสองตัว สระประสมสามตัวมากกว่า 60 สระ วรรณยุกต์ 4 ตัว และสัญลักษณ์อื่นอีกจำนวนหนึ่งที่มีผลต่อการออกเสียงหรือระบุคำซ้ำหรือคำย่อ แม้ว่าในปัจจุบันจะใช้ตัวเลขแบบตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม แต่ยังคงใช้ตัวเลขไทยในการเขียนหนังสือราชการ ภาษาไทยเป็นภาษาที่เขียนจากซ้ายไปขวาโดยไม่มีเว้นวรรคคั่นระหว่างคำ โดยปกติใช้เว้นวรรคคั่นระหว่างอนุประโยค ประโยคและสิ่งที่อยู่ในรายการ แม้ว่าภาษาไทยจะไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนในตัวเองก็ตาม แต่ก็ใช้จุดเพื่อระบุคำย่อ และเครื่องหมาย ? และ ! เป็นครั้งคราวในสื่อโฆษณาและการตลาด

พยัญชนะ

 

รูปสระ*

 

วรรณยุกต์*

รูปอื่นๆ*

ตัวเลข

* ด้วยเหตุผลทางเทคนิค เพื่อให้แน่ใจว่ารูปสระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายวรรณยุกต์อื่นๆ แสดงอย่างถูกต้องในทุกบราวเซอร์ จึงได้แสดงคู่กับพยัญชนะ   (รูปสระ 4 ตัวที่ใช้เฉพาะในคำยืมจากภาษาบาลีและสันสกฤต แสดงต่างหาก

ความท้าทายด้านการแปลและการโลคัลไลซ์ภาษาไทย

ความท้าทายของการแปลและโลคัลไลเซชันภาษาไทย

 • เนื่องจากไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคำ เจ้าหน้าที่ DTP ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาจึงไม่สามารถตัดบรรทัดได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ โปรแกรม DTP หลายโปรแกรมยังไม่สามารถรองรับการวางตำแหน่งหลายระดับของสระและวรรณยุกต์ได้

 • ภาษาไทยมีหลายระดับภาษา โดยใช้ศัพท์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบททางสังคม ตลอดจนอายุ เพศ และสถานะของผู้พูด/ผู้เขียน และผู้ฟัง/ผู้อ่าน ระดับภาษามีอยู่สี่ระดับใหญ่ๆ ได้แก่ ราชาศัพท์ ศัพท์สำหรับภิกษุสงฆ์ ภาษาเขียนและภาษาพูด โดยทั้งภาษาเขียนและภาษาพูดมีระดับภาษาย่อยอีกหลายระดับ

 • ส่วนศัพท์เทคนิคและศัพท์วิทยาศาสตร์มักจะถอดเสียงมากกว่าแปล แต่ก็มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงอยู่บ้างที่กำหนดการสะกดคำ “มาตรฐาน” สำหรับการถอดเสียงดังกล่าว

 • ภาษาไทยมีระบบไวยากรณ์ที่ซับซ้อน กล่าวคือ การพรรณนาอาการที่เกิดขึ้นและกินเวลาเนิ่นนาน ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อความยาวขึ้น/สั้นลง เมื่อแปลจาก/เป็นภาษาไทย

หลายล้านคนทั่วโลกกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ที่ EQHO ได้โลคัลไลซ์ไว้

ติดต่อเราเพื่อดูว่าคุณสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้อย่างไร

ติดต่อเรา

More » Content

Contact Us