!-- Google Tag Manager -->

บริการแปลภาษาเวียดนาม

เพิ่มมูลค่าแบรนด์ของคุณในเวียดนามโดยนำเสนอประสบการณ์ ที่ลูกค้าเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้ในทุกช่องทางสื่อ

เลื่อนลง

โลคัลไลเซชันภาษาเวียดนาม 

แม้การทำงานนี้จะง่ายขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ มา แต่งานโลคัลไลเซชันภาษาเวียดนามก็อาจเป็นฝันร้ายสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะใช้การเข้ารหัส Unicode แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีการใช้การเข้ารหัสหนึ่งไบท์ที่ไม่ใช่ Unicode อยู่ ซึ่งจะต้องระบุให้ได้และจัดการตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อป้องกันความยุ่งยากและการทำงานซ้ำที่จะตามมา และเนื่องจากความแตกต่างของภาษาถิ่นในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ การเลือกใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ในการแปลเป็นภาษาเวียดนาม จะต้องเป็นไปตามทั้งลักษณะของเนื้อหาและกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย ในลักษณะเดียวกัน การพากย์เสียงภาษาเวียดนามจะต้องทำอย่างระมัดระวัง เนื่องจากมีการใช้ภาษาถิ่นที่สำคัญสามถิ่นในภาคต่างๆ ของเวียดนาม จึงต้องพิจารณาเลือกนักพากย์ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย

เข้าใจ โลคัลไลเซชันภาษาเวียดนาม ให้ถูกต้อง

ตั้งแต่ปี 2539 EQHO ซึ่งมีศูนย์การผลิตสองแห่งในใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ช่วยให้บริษัททั่วโลกขยายไปสู่ตลาดเอเชียที่เกิดใหม่และท้าทาย รวมทั้งเวียดนาม EQHO ช่วยให้บริษัทข้ามชาติอย่าง P&G และ Nestle บรรลุผลด้วยคำแปลภาษาเวียดนามคุณภาพสูง ร่วมกับความสามารถในการปรับ และบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยม นอกเหนือจากการมีพนักงานชาวเวียดนามทำงานประจำแล้ว EQHO ยังทำงานกับเครือข่ายนักแปลภาษาเวียดนามระดับมืออาชีพ

บริการภาษาเวียดนาม

 

 • การแปล

 • การตรวจแก้ไข

 • การพิสูจน์อักษร

 • การสร้างเครื่องมือการแปลด้วยเครื่อง

 • การตรวจแก้ไขหลังการแปลด้วยเครื่อง

 • งาน DTP

 • การพากย์และการอัดเสียง

 • การทำคำบรรยายและคำบรรยายแบบปิด

 • โลคัลไลเซชันสำหรับ Flash และมัลติมีเดีย

 • การทดสอบด้านภาษา

 • การทดสอบการทำงาน

 • การตีความ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

 • เอกสารประกอบ

 • คู่มือด้านเทคนิค

 • สื่อการตลาด

 • โบรชัวร์และใบปลิว

 • บรรจุภัณฑ์และฉลาก

 • นิตยสารและจดหมายข่าว

 • เว็บไซต์

 • แอปบนมือถือ

 • ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

 • การฝึกอบรมและอีเลิร์นนิง

 • การพากย์และมัลติมีเดีย

 • เนื้อหาวิดีโอ

Localization 101

ยังใหม่กับโลคัลไลเซชันใช่หรือไม่

ดาวน์โหลดคู่มือ Localization 101 ขนาด 20 หน้าที่มีครบทุกอย่างได้ฟรี

คู่มือพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับภาษาเวียดนาม

เกี่ยวกับภาษาเวียดนาม

ภาษาเวียดนามจัดอยู่ในกลุ่มภาษามอญ-เขมรในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก โดยภาษาสำคัญอีกสองภาษาได้แก่ เขมรและมอญ อย่างไรก็ตาม คำศัพท์ภาษาเวียดนามมีการยืมมาจากภาษาจีนเป็นจำนวนมาก เมื่อจีนเข้ายึดครองเวียดนามตั้งแต่ปี 111 ก่อนคริสตกาลจนถึง ค.ศ. 939 แม้หลังจากเวียดนามได้รับเอกราชจากจีนแล้ว ก็ยังคงใช้ภาษาจีนเป็นภาษาราชการอย่างเป็นทางการ จนถูกแทนที่ด้วยภาษาฝรั่งเศสในยุคอาณานิคมฝรั่งเศส จนกระทั่งเวียดนามได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1954 ภาษาเวียดนามจึงกลายเป็นภาษาราชการของเวียดนาม

หลังจากได้รับเอกราชจากจีนแล้ว เริ่มมีการใช้ภาษาเวียดนามเป็นภาษาเขียนโดยใช้ตัวเขียนจื๋อโนม ซึ่งเป็นการดัดแปลงตัวเขียนภาษาจีน โดยจื๋อโนมมีอักขระ 3,000 ตัวที่ไม่พบในภาษาจีน ในช่วงศตวรรษที่ 17 คณะมิชชันนารีศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้นำตัวเขียนที่ใช้อักขระละตินที่เรียกว่าโกว้กหงือมาใช้ ในปี ค.ศ. 1910 ขณะอยู่ในการปกครองของฝรั่งเศส ตัวเขียนโกว้กหงือได้ถูกบัญญัติให้เป็นตัวเขียนในภาษาราชการในการเขียนภาษาเวียดนาม ปัจจุบัน ความรู้ในตัวเขียนจื๋อโนมจึงถูกจำกัดอยู่ในหมู่นักปราชญ์และผู้ศึกษาหนังสือโบราณเท่านั้น

ชุดตัวอักษรเวียดนามสมัยใหม่ประกอบด้วยสระ 12 ตัว ( A a A a  â E e Ê ê I i O o Ô ô O o U u U u Y y ) และพยัญชนะ 17 ตัว ( B b C c D d Ð d G g H h K k L l M m N n P p Q q R r S s T t V v X x ) นอกเหนือจากนี้ ยังมีวรรณยุกต์กำกับเสียงสระ 5 ตัว* (À à Ẩ ẩ à ã Á á Ậ ậ ) เขียนจากซ้ายไปขวาโดยมีการเว้นวรรคคั่นระหว่างคำ และใช้เครื่องหมายวรรคตอนเหมือนกับภาษาอังกฤษ ยกเว้น (‘)

ภาษาเวียดนามโดยทั่วไปนับว่ามีภาษาถิ่นที่สำคัญสามภาค ได้แก่ เหนือ กลาง และใต้ ภาษาถิ่นแตกต่างกันที่การออกเสียงเป็นสำคัญ แต่ก็มีความแตกต่างในเรื่องคำศัพท์และไวยากรณ์เช่นกัน โดยทั่วไป ถือว่าภาษาถิ่นภาคเหนือของเวียดนามมีรูปแบบภาษาที่คนส่วนใหญ่นิยมพูด

* ด้วยเหตุผลทางเทคนิค เพื่อให้แน่ใจว่าแสดงเครื่องหมายวรรณยุกต์อย่างถูกต้องในทุกบราวเซอร์ จึงได้แสดงร่วมกับสระ A

ความท้าทายด้านการแปลและการโลคัลไลซ์ภาษาเวียดนาม

ความท้าทายของการแปลและโลคัลไลเซชันภาษาเวียดนาม

 • งาน DTP ภาษาเวียดนามจะต้องใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมที่สามารถแสดงตัวอักษรที่อาจมีเครื่องหมายกำกับด้านบนสองตัว หรือด้านบนหนึ่งตัวและด้านล่างหนึ่งตัว และเครื่องหมายกำกับการออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

 • แม้ว่าเอกสารส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเข้ารหัสใน Unicode รูปแบบ UTF-8 ก็ตาม แต่ยังมีเอกสารที่ยังคงใช้การเข้ารหัสหนึ่งไบท์ที่ไม่ใช่ Unicode เช่น TCVN3, VNI และ VISCII

 • เนื่องด้วยความแตกต่างระหว่างภาษาถิ่นภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ การเลือกใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ในการแปลเป็นภาษาเวียดนาม จะต้องเป็นไปตามลักษณะของเนื้อหาและกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย

 • สำหรับการบันทึกเสียงพากย์ ข้อแตกต่างที่สำคัญในการออกเสียงระหว่างภาษาถิ่นหลักๆ นี้ กำหนดให้เลือกนักพากย์ตามกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย สำหรับกลุ่มผู้ฟังในประเทศ ปกตินิยมใช้นักพากย์ภาษาถิ่นภาคเหนือ

หลายล้านคนทั่วโลกกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ที่ EQHO ได้โลคัลไลซ์ไว้

ติดต่อเราเพื่อดูว่าคุณสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้อย่างไร

ติดต่อเรา

More » Content

Contact Us