!-- Google Tag Manager -->

บริการแปลภาษาอินโดนีเซีย

เพิ่มมูลค่าแบรนด์ของคุณในอินโดนีเซียโดยการนำเสนอประสบการณ์ ที่ลูกค้าเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้ในทุกช่องทางสื่อ

เลื่อนลง

โลคัลไลเซชันภาษาอินโดนีเซีย 

อินโดนีเซียมีประชากรกว่า 200 ล้านคน มีเสถียรภาพทางการเมือง และตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจไม่เป็นรองใครในภูมิภาค จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับบริษัทที่เข้ามาลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เชื่อมโยงกับตลาดอินโดนีเซียให้ได้ผลดีที่สุด ขอแนะนำให้คุณสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ภาษาท้องถิ่น ทว่าจากผลการสำรวจล่าสุดนั้น ผู้ตอบแบบสำรวจกว่าร้อยละ 70 ระบุว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์และมีส่วนร่วมกับแบรนด์มากขึ้นหากข้อมูลที่ได้รับนำเสนอเป็นภาษาของพวกเขา

ข่าวดีก็คือ ภาษาอินโดนีเซียหรือ ‘บาฮาซาอินโดนีเซีย’ นั้นไม่จัดว่าเป็นภาษาที่ท้าทายในความหมายของโลคัลไลเซชัน ภาษาอินโดนีเซียใช้ตัวอักษรละติน ดังนั้น การเลือกฟอนต์จึงไม่ใช่ปัญหาเหมือนกับภาษาเอเชียของตลาดที่เกิดใหม่อื่นๆ ทุกโปรแกรมและแพลตฟอร์มจึงรองรับภาษานี้ แม้กระนั้นการเลือกพันธมิตรโลคัลไลเซชันภาษาอินโดนีเซียที่มีประสบการณ์และมีผลงานให้เห็นในอุตสาหกรรมของคุณก็มีความสำคัญ เช่นเดียวกับทุกภาษา นักแปลจะต้องเลือกคำและศัพท์เฉพาะที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและอุตสาหกรรม และต้องแน่ใจว่ามีการพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของไวยากรณ์เฉพาะท้องถิ่นและภาษาพูด อย่างไรก็ตาม หากใช้นักแปลภาษาอินโดนีเซียที่เหมาะสมและเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาของโปรเจ็กต์แล้ว งานโลคัลไลเซชันภาษาอินโดนีเซียก็มักจะไม่มีปัญหาใดๆ

การเข้าใจ โลคัลไลเซชันภาษาอินโดนีเซีย ให้ถูกต้อง

EQHO ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย มีประสบการณ์ด้านภาษาเอเชียมากว่า 17 ปี แปลภาษาอินโดนีเซียมาแล้วกว่า 20 ล้านคำในหลากหลายสาขาวิชา และได้ทำโปรเจ็กต์ให้กับบริษัทที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกมาแล้วหลายบริษัท เราทำงานกับนักแปลในประเทศมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ซึ่งอยู่ในประเทศอินโดนีเซียเท่านั้น บุคลากรทั้งหมดผ่านการทดสอบตามขั้นตอน ISO ของเรา และเป็นผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาที่แปล ไม่ใช่นักแปลทั่วไป

บริการภาษาอินโดนีเซีย

 

 • การแปล

 • การตรวจแก้ไข

 • การพิสูจน์อักษร

 • การสร้างเครื่องมือการแปลด้วยเครื่อง

 • การตรวจแก้ไขหลังการแปลด้วยเครื่อง

 • งาน DTP

 • การพากย์และการอัดเสียง

 • การทำคำบรรยายและคำบรรยายแบบปิด

 • โลคัลไลเซชันสำหรับ Flash และมัลติมีเดีย

 • การทดสอบด้านภาษา

 • การทดสอบการทำงาน

 • การตีความ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

 • เอกสารประกอบ

 • คู่มือด้านเทคนิค

 • สื่อการตลาด

 • โบรชัวร์และใบปลิว

 • บรรจุภัณฑ์และฉลาก

 • นิตยสารและจดหมายข่าว

 • เว็บไซต์

 • แอปบนมือถือ

 • ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

 • การฝึกอบรมและอีเลิร์นนิง

 • การพากย์และมัลติมีเดีย

 • เนื้อหาวิดีโอ

Localization 101

ยังใหม่กับโลคัลไลเซชันใช่หรือไม่

ดาวน์โหลดคู่มือ Localization 101 ขนาด 20 หน้าที่มีครบทุกอย่างได้ฟรี

คู่มือพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับภาษาอินโดนีเซีย

เกี่ยวกับภาษาอินโดนีเซีย

ภาษาอินโดนีเซียหรือที่รู้จักในชื่อบาฮาซาอินโดนีเซีย จัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรนีเซียและเป็นภาษามาตรฐานของภาษามาเลย์ (บาฮาซามลายู)

ทั้งนี้มักมีความสับสนเกี่ยวกับความหมายของชื่อบาฮาซาอินโดนีเซีย บาฮาซามาเลเซีย และบาฮาซามลายู ในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งสามภาษามีความแตกต่างอย่างชัดเจนดังนี้ บาฮาซาอินโดนีเซียหมายถึงภาษามาเลย์ระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของประเทศอินโดนีเซีย, บาฮาซามาเลเซียหมายถึงภาษามาเลย์ระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของประเทศมาเลเซีย ส่วนบาฮาซามลายูนับเป็นภาษาถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์มาเลย์ในประเทศอินโดนีเซีย และเป็นหนึ่งในภาษาหลักของภูมิภาคของอินโดนีเซียร่วมกับภาษาชวา ซุนดา บาหลี และอื่นๆ อย่างไรก็ตามในประเทศมาเลเซีย ไม่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างบาฮาซามาเลเซียกับบาฮาซามลายู อันที่จริงแล้ว บาฮาซามลายูเป็นชื่อทางการสำหรับภาษามาเลเซียจนถึงปี 2550 นอกจากนี้สำนักงานภาษาและวรรณกรรมของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและบรูไน ยังทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรฐานระดับภาษามาเลย์ที่ใช้เป็นภาษาประจำชาติของตน

คำศัพท์และสำเนียงภาษาอินโดนีเซียได้รับอิทธิพลอย่างมากจากภาษาดัตช์ ตลอดจนภาษาชวา สันสกฤต อาหรับ เปอร์เซีย โปรตุเกส จีน และล่าสุดอังกฤษ ในลำดับรองลงไป เป็นที่น่าสนใจว่ารากคำภาษาสันสกฤตถูกใช้เป็นหลักในการประกอบคำที่เกิดขึ้นใหม่ในภาษาอินโดนีเซีย

ระบบการเขียนฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุดปี 2515 ใช้ชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัว ตั้งแต่ A a ถึง Z z นอกจากนี้ ยังมีทวิอักษรของสระ 3 ตัว ได้แก่ ai au oi และทวิอักษรของพยัญชนะ 5 ตัว ได้แก่ gh kh ng ny sy ซึ่งไม่นับเป็นตัวอักษรต่างหากของชุดตัวอักษร ตัวเขียนภาษายาวี ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของภาษาอาหรับ ไม่เคยมีการใช้โดยทั่วไปในประเทศอินโดนีเซีย แต่เป็นหนึ่งในตัวเขียนอย่างเป็นทางการของบรูไน และยังคงใช้เป็นตัวเขียนอีกแบบหนึ่งที่แพร่หลายในประเทศมาเลเซีย

ความท้าทายด้านการแปลและการโลคัลไลซ์ภาษาอินโดนีเซีย

ความท้าทายของการแปลและโลคัลไลเซชันภาษาอินโดนีเซีย

 • เมื่อพูดถึงการแปลข้อความเป็นภาษาอินโดนีเซีย เนื่องด้วยมีคำยืมเป็นจำนวนมาก คำจำนวนมากเกือบจะเป็นคำพ้องจากหลายๆ แหล่ง ปัญหาหลักในด้านโลคัลไลเซชันคือต้องแน่ใจว่าศัพท์ที่เลือกใช้และไวยากรณ์นั้่น ในบางกรณี มีความเหมาะสมกับทั้งเนื้อหาและกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย ส่วนภาษาพูดอาจแตกต่างจากภาษาอินโดนีเซียมาตรฐานอยู่มากในทั้งสองกรณี

 • สำหรับงานโลคัลไลเซชันการบันทึกเสียงนั้น เนื่องจากมีภาษาถิ่นเป็นจำนวนมาก จึงต้องเลือกนักพากย์ให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย

หลายล้านคนทั่วโลกกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ที่ EQHO ได้โลคัลไลซ์ไว้

ติดต่อเราเพื่อดูว่าคุณสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้อย่างไร

ติดต่อเรา

More » Content