!-- Google Tag Manager -->

บริการแปลภาษาลาว

เพิ่มมูลค่าแบรนด์ของคุณในลาวโดยนำเสนอประสบการณ์ ที่ลูกค้าเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้ในทุกช่องทางสื่อ

เลื่อนลง

โลคัลไลเซชันภาษาลาว    

การทำงานโลคัลไลเซชันภาษาลาวไม่ใช่เรื่องง่ายๆ สำหรับบริษัทส่วนใหญ่ ชุดอักขระที่ซับซ้อนและเครื่องหมายวรรณยุกต์, การไม่เว้นวรรคระหว่างคำ, การใช้ฟอนต์ที่ไม่ใช่ Unicode บ่อยๆ ในการทำงาน, การแบ่งบรรทัดขณะจัดรูปเล่ม และข้อความที่ขยายเพิ่มขึ้นเมื่อแปลจากภาษาอังกฤษ นี่เป็นเพียงบางส่วนของปัญหาที่อาจทำให้งานไม่เป็นไปตามคาดได้สำหรับผู้ที่ขาดประสบการณ์

การเลือกพันธมิตรโลคัลไลเซชันที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง นอกเหนือจากศูนย์การผลิตที่สำนักงานใหญ่ซึ่งมีพนักงาน 110 คนของ EQHO ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยแล้ว EQHO ยังมีศูนย์การผลิตภาษาเอเชียแห่งที่สองที่สำนักงานใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาวอีกด้วย

เมื่อเสริมกับทีมงานขนาดใหญ่ของนักภาษาลาวในประเทศแล้ว ทำให้ EQHO เป็นทางเลือกหลักในการตอบสนองความต้องการของคุณอย่างครบถ้วนในการแปลและโลคัลไลเซชันภาษาลาว EQHO มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาตั้งแต่งานแปลธุรกิจมาตรฐานไปจนถึงเนื้อหาเฉพาะทางที่ยากที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่างานแปลของคุณตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย

การเข้าใจ โลคัลไลเซชันภาษาลาว ให้ถูกต้อง

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ EQHO ได้ช่วยเหลือองค์กรทุกขนาดทั่วโลกให้สามารถขยายไปสู่ตลาดเอเชียที่เกิดใหม่และท้าทาย รวมทั้งลาว จากบริการภาษาลาวคุณภาพสูง ร่วมกับความสามารถในการปรับ และการบริการลูกค้าที่ไม่ขาดตกบกพร่อง ทั้งหมดนี้เพื่อให้คุ้มค่าต่อเงินของท่าน EQHO จึงสั่งสมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วในการช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จในลาว การเตรียมโปรเจ็กต์งานแปลภาษาลาวให้ได้ผลสำเร็จ ไม่ได้หมายความเพียงแค่การกำหนดบุคลากรทางภาษาที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังจำเป็นต้องมีการใช้หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด ในขณะที่ EQHO ได้บันทึกกระบวนการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับโปรเจ็กต์ทั่วไปทั้งหมด แต่ก็ใช่ว่าจะเหมาะสมกับทุกโปรเจ็กต์ ผู้ดูแลโปรเจ็กต์ที่มีประสบการณ์และผู้ดูแลลูกค้าของเรา พร้อมที่จะปรึกษากับคุณว่าส่วนประกอบใดเหมาะสมที่สุดกับโปรเจ็กต์ของคุณ EQHO ทำงานกับนักภาษาลาวในประเทศระดับมืออาชีพโดยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม ไม่เพียงขจัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการของภาษา ซึ่งอาจเป็นปัญหาได้เมื่อทำงานกับนักภาษาที่ไม่ได้อยู่ในประเทศบ้านเกิดมาเป็นเวลานาน แต่ยังทำให้ EQHO สามารถเข้าถึงแหล่งใหญ่ที่สุดของนักแปลภาษาลาวระดับมืออาชีพ

บริการภาษาลาว

 

 • การแปล

 • การตรวจแก้ไข

 • การพิสูจน์อักษร

 • การสร้างเครื่องมือการแปลด้วยเครื่อง

 • การตรวจแก้ไขหลังการแปลด้วยเครื่อง

 • งาน DTP

 • การพากย์และการอัดเสียง

 • การทำคำบรรยายและคำบรรยายแบบปิด

 • โลคัลไลเซชันสำหรับ Flash และมัลติมีเดีย

 • การทดสอบด้านภาษา

 • การทดสอบการทำงาน

 • การตีความ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

 • เอกสารประกอบ

 • คู่มือด้านเทคนิค

 • สื่อการตลาด

 • โบรชัวร์และใบปลิว

 • บรรจุภัณฑ์และฉลาก

 • นิตยสารและจดหมายข่าว

 • เว็บไซต์

 • แอปบนมือถือ

 • ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

 • การฝึกอบรมและอีเลิร์นนิง

 • การพากย์และมัลติมีเดีย

 • เนื้อหาวิดีโอ

Localization 101

ยังใหม่กับโลคัลไลเซชันใช่หรือไม่

ดาวน์โหลดคู่มือ Localization 101 ขนาด 20 หน้าที่มีครบทุกอย่างได้ฟรี

คู่มือพื้นฐาน

เกี่ยวกับภาษาลาว

เกี่ยวกับภาษาลาว

ภาษาลาวจัดอยู่ในกลุ่มภาษาไทของตระกูลภาษาไท-กะได ภาษาสำคัญอื่นๆ ในกลุ่มภาษาไทรวมถึงภาษาไทย ฉาน และจ้วง ซึ่งภาษาลาวมีความใกล้ชิดที่สุดกับภาษาไทย และสำหรับส่วนต่างๆ โดยมากแล้ว ทั้งสองภาษาพูดกันรู้เรื่อง ภาษาพูดของประชากรส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ของไทยเป็นภาษาถิ่นของลาว

ตัวเขียนภาษาลาวสมัยใหม่ เรียกว่าอักสอนลาว ได้เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากตัวเขียนไทยน้อย ซึ่งค่อยๆ ปรับเป็นมาตรฐานโดยกษัตริย์ของราชอาณาจักรล้านช้างในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 14 ชุดตัวอักษรเดิมเป็นแบบ abugida – ระบบการเขียนที่พยัญชนะอาจมีเสียงสระที่ไม่ได้เขียนกำกับไว้อย่างชัดเจน – แต่การปฏิรูปการสะกดสมัยใหม่ปัจจุบันเขียนกำกับทุกเสียงสระอย่างชัดเจน

ตัวเขียนลาวประกอบด้วยพยัญชนะ 27 ตัว ทวิอักษรพยัญชนะ 3 ตัว และรูปสระที่แตกต่างกัน 17 ตัว ซึ่งใช้ทั้งเดี่ยวๆ และร่วมกับรูปสระอื่นๆ และพยัญชนะบางตัว เพื่อทำให้เกิดสระ สระประสมสองเสียงและสระประสมสามเสียงมากกว่า 40 เสียง นอกจากนี้ ยังมีวรรณยุกต์ 4 ตัวและตัวอักษรอีกจำนวนหนึ่งที่มีผลต่อการออกเสียงหรือระบุคำซ้ำหรือคำย่อ แม้ว่าจะใช้ตัวเลขแบบตะวันตกโดยทั่วไปในปัจจุบันก็ตาม แต่ก็ยังคงใช้ตัวเลขลาวโบราณในการเขียนหนังสือราชการ ลาวเป็นภาษาที่เขียนจากซ้ายไปขวาโดยไม่มีเว้นวรรคคั่นระหว่างคำ โดยปกติใช้เว้นวรรคคั่นระหว่างอนุประโยค ประโยคและสิ่งที่อยู่ในรายการ

พยัญชนะ

การเรียงร้อยอักษรของทวิอักษร

สระ*

วรรณยุกต์*

รูปอื่นๆ*

ตัวเลข

* เพื่อให้แน่ใจว่าสระ วรรณยุกต์และการันต์แสดงอย่างถูกต้องในทุกบราวเซอร์ จึงได้แสดงร่วมกับตัวอักษร

ความท้าทายด้านการแปลและการโลคัลไลซ์ภาษาลาว

ความท้าทายของการแปลและโลคัลไลเซชันภาษาลาว

 • เนื่องจากไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคำ เจ้าหน้าที่ DTP ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาจึงไม่สามารถตัดบรรทัดได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ โปรแกรม DTP หลายโปรแกรมยังไม่สามารถรองรับการวางตำแหน่งหลายระดับของสระและวรรณยุกต์ได้

 • ฟอนต์ที่ไม่ใช่ Unicode ยังคงใช้อยู่ทั่วไป และมักจะปะปนกับฟอนต์ Unicode ในเนื้อหาต้นฉบับภาษาลาวเดียวกัน เป็นผลให้การดึงข้อความอาจเป็นปัญหาได้

 • ภาษาลาวมีหลายระดับภาษา โดยใช้ศัพท์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบททางสังคม ตลอดจนอายุ เพศ และสถานะของผู้พูด/ผู้เขียน และผู้ฟัง/ผู้อ่าน ระดับภาษามีอยู่สี่ระดับใหญ่ๆ ได้แก่ ราชาศัพท์ (ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว) ศัพท์สำหรับภิกษุสงฆ์ ภาษาเขียนและภาษาพูด โดยทั้งภาษาเขียนและภาษาพูดมีระดับภาษาย่อยอีกหลายระดับ

 • ส่วนศัพท์เทคนิคและศัพท์วิทยาศาสตร์มักจะถอดเสียงมากกว่าแปล แต่ก็มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงอยู่บ้างที่กำหนดการสะกดคำ “มาตรฐาน” สำหรับการถอดเสียงดังกล่าว

 • ภาษาลาวมีระบบไวยากรณ์ที่ซับซ้อน กล่าวคือ การพรรณนาอาการที่เกิดขึ้นและกินเวลาเนิ่นนานออกมา ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อความขยาย/หดลง เมื่อแปลจาก/เป็นภาษาลาว

หลายล้านคนทั่วโลกกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ที่ EQHO ได้โลคัลไลซ์ไว้

ติดต่อเราเพื่อดูว่าคุณสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้อย่างไร

ติดต่อเรา

More » Content

Contact Us