!-- Google Tag Manager -->

บริการแปลภาษามาเลย์

เพิ่มมูลค่าแบรนด์ของคุณในมาเลเซียโดยนำเสนอประสบการณ์ ที่ลูกค้าเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้ในทุกช่องทางสื่อ

เลื่อนลง

โลคัลไลเซชันภาษามาเลย์ 

มาเลย์หรือ ‘บาฮาซามาเลเซีย’ ไม่จัดว่าเป็นภาษาที่ซับซ้อนในมุมมองของโลคัลไลเซชัน เช่นเดียวกับอินโดนีเซีย ภาษามาเลย์ใช้ชุดตัวอักษรละติน ดังนั้นจึงเข้ากันได้กับแทบทุกโปรแกรมและแพลตฟอร์ม นอกจากจะต้องแน่ใจว่าคำศัพท์เหมาะสมกับผู้เขียน เนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย และใช้นักแปลภาษามาเลย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาในระดับที่เหมาะสมแล้ว ตามปกติงานโลคัลไลเซชันภาษามาเลย์มักไม่ค่อยมีปัญหาใดๆ อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความใส่ใจมากเป็นพิเศษคือ การพากย์ภาษามาเลย์ เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีสำเนียงและภาษาถิ่นที่หลากหลาย ดังนั้นการเลือกนักพากย์จึงต้องพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย

เข้าใจ โลคัลไลเซชันภาษามาเลย์ ให้ถูกต้อง

EQHO ตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประสบการณ์ภาษาเอเชียมาเกือบสองทศวรรษ และมีนักแปลภาษามาเลย์ประจำที่บริษัท ให้บริการแปลภาษามาเลย์มาแล้วหลายล้านคำในหลากหลายเนื้อหาให้กับบริษัทชั้นนำของโลกหลายบริษัท รวมทั้ง Microsoft จากบริการแปลภาษามาเลย์คุณภาพสูง ร่วมกับความสามารถในการปรับ และการบริการลูกค้าที่ไม่มีใครเทียบได้ EQHO สั่งสมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วในการช่วยเหลือธุรกิจต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จในตลาดมาเลเซีย นอกจากจะมีพนักงานชาวมาเลย์ที่ทำงานประจำแล้ว EQHO ยังทำงานกับเครือข่ายนักแปลภาษามาเลย์มืออาชีพในประเทศมาเลเซียอีกด้วย

บริการภาษามาเลย์

 

 • การแปล

 • การตรวจแก้ไข

 • การพิสูจน์อักษร

 • การสร้างเครื่องมือการแปลด้วยเครื่อง

 • การตรวจแก้ไขหลังการแปลด้วยเครื่อง

 • งาน DTP

 • การพากย์และการอัดเสียง

 • การทำคำบรรยายและคำบรรยายแบบปิด

 • โลคัลไลเซชันสำหรับ Flash และมัลติมีเดีย

 • การทดสอบด้านภาษา

 • การทดสอบการทำงาน

 • การตีความ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

 • เอกสารประกอบ

 • คู่มือด้านเทคนิค

 • สื่อการตลาด

 • โบรชัวร์และใบปลิว

 • บรรจุภัณฑ์และฉลาก

 • นิตยสารและจดหมายข่าว

 • เว็บไซต์

 • แอปบนมือถือ

 • ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

 • การฝึกอบรมและอีเลิร์นนิง

 • การพากย์และมัลติมีเดีย

 • เนื้อหาวิดีโอ

Localization 101

ยังใหม่กับโลคัลไลเซชันใช่หรือไม่

ดาวน์โหลดคู่มือ Localization 101 ขนาด 20 หน้าที่มีครบทุกอย่างได้ฟรี

คู่มือพื้นฐาน

เกี่ยวกับภาษามลายู

เกี่ยวกับภาษามาเลย์

ภาษามาเลเซีย เรียกว่า บาฮาซามาเลเซียหรือบาฮาซามลายู จัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรนีเซียและเป็นระดับภาษามาตรฐานของภาษามาเลย์ ทั้งนี้มักจะมีความสับสนเกี่ยวกับความหมายของชื่อบาฮาซามาเลเซีย บาฮาซามลายู และบาฮาซาอินโดนีเซีย ในประเทศมาเลเซีย ไม่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างบาฮาซามาเลเซียกับบาฮาซามลายู (ในปี 2529 ชื่ออย่างเป็นทางการเปลี่ยนเป็นบาฮาซามลายู แต่ในปี 2550 เปลี่ยนกลับเป็นบาฮาซามาเลเซีย เพื่อช่วยให้เกิดสำนึกของความเป็นเจ้าของสำหรับพลเมืองทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ) ส่วนบาฮาซาอินโดนีเซียหมายถึงภาษามาเลย์ระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของประเทศอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งสามภาษามีความแตกต่างอย่างชัดเจน ดังนี้ บาฮาซาอินโดนีเซียหมายถึงภาษามาเลย์ระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของประเทศอินโดนีเซีย บาฮาซามาเลเซียหมายถึงภาษามาเลย์ระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของประเทศมาเลเซีย ส่วนบาฮาซามลายูหมายถึงภาษาถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์มาเลย์ในประเทศอินโดนีเซีย โปรดทราบว่าสำนักงานภาษาและวรรณกรรมของประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและบรูไน ทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรฐานระดับภาษามาเลย์ที่ใช้เป็นภาษาประจำชาติของตน

ภาษามาเลเซียมีคำยืมหลายคำที่มาจากภาษาสันสกฤต, ทมิฬ/เตลูกู, กรีก, ละติน, โปรตุเกส, ดัตช์, จีนบางท้องถิ่น, อาหรับ (สำหรับศัพท์ศาสนา) และล่าสุดภาษาอังกฤษ (สำหรับศัพท์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ตัวเขียนละตินที่เรียกว่ารูมิ เป็นที่รู้จักในคริสต์ศตวรรษที่ 16 และปัจจุบันเป็นระบบการเขียนที่เป็นทางการเพียงระบบเดียว ในการปรับปรุงแก้ไขล่าสุดในปี 2515 ใช้ชุดตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัว ตั้งแต่ A a ถึง Z z นอกจากนี้ ยังมีทวิอักษรสระประสมสองตัว 3 ตัว ได้แก่ ai au oi และทวิอักษรพยัญชนะ 5 ตัว ได้แก่ gh kh ng ny sy ซึ่งไม่นับเป็นอักษรต่างหากของชุดตัวอักษร ถึงกระนั้นก็ตาม ตัวเขียนโบราณภาษายาวี ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของภาษาอาหรับ ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศมาเลเซีย แม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวเขียนทางการเช่นในประเทศบรูไน ความนิยมอย่างต่อเนื่องของภาษายาวีเห็นได้จากซอฟต์แวร์โปรแกรมจำนวนมากที่ให้บริการเขียนทับศัพท์อัตโนมัติระหว่างระบบการเขียนทั้งสอง ตัวเขียนภาษายาวีเขียนจากขวาไปซ้ายและประกอบด้วยตัวอักษร 40 ตัว ส่วนใหญ่มีรูปที่ใช้แบบลอย เริ่มต้น ตรงกลางและปิดท้ายที่แตกต่างกัน เพื่อไม่ให้เป็นการเยิ่นเย้อ จึงได้แสดงเฉพาะในแบบลอยดังนี้

ความท้าทายด้านการแปลและการโลคัลไลซ์ภาษามลายู

ความท้าทายของการแปลและโลคัลไลเซชันภาษามาเลย์

 • ในส่วนที่เกี่ยวกับการแปลข้อความเป็นภาษามาเลเซีย ควรทราบว่ารูปแบบภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการใช้คำศัพท์ที่แตกต่างกัน และไวยากรณ์ด้วยในบางกรณี และนอกจากนี้ ยังมีภาษาถิ่นเฉพาะภูมิภาคจำนวนมาก ดังนั้น ประเด็นหลักของงานโลคัลไลเซชันคือการเลือกใช้รูปแบบภาษา และ/หรือภาษาถิ่นให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย

 • สำหรับงานโลคัลไลเซชันการบันทึกเสียง เนื่องด้วยภาษาถิ่นที่มีเป็นจำนวนมาก จะต้องเลือกนักพากย์ให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย

หลายล้านคนทั่วโลกกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ที่ EQHO ได้โลคัลไลซ์ไว้

ติดต่อเราเพื่อดูว่าคุณสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้อย่างไร

ติดต่อเรา

More » Content

Contact Us