!-- Google Tag Manager -->

บริการแปลภาษาอาหรับ

เพิ่มมูลค่าแบรนด์ของคุณโดยนำเสนอประสบการณ์ ที่ลูกค้าเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้ในทุกช่องทางสื่อ

เลื่อนลง

โลคัลไลเซชันภาษาอาหรับ 

แม้ว่าภาษาอาหรับจะเป็นภาษาที่มีคนพูดมากเป็นอันดับห้าของโลก แต่ยังคงเป็นภาษาที่มีการแปลน้อยมากที่สุดภาษาหนึ่ง ซึ่งหมายความว่ามีเนื้อหาที่ผ่านการโลคัลไลซ์ค่อนข้างน้อยในที่สาธารณะด้วยจำนวนผู้พูดภาษาอาหรับกว่า 400 ล้านคน นับว่าเป็นโอกาสที่มหาศาลสำหรับบริษัทต่างๆ ที่ต้องการเจาะตลาดที่พูดภาษาอาหรับ – โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าผู้บริโภคกว่าร้อยละ 70 ใช้เวลาส่วนใหญ่บนเว็บไซต์ที่เป็นภาษาของตนเอง และประชากรกว่าร้อยละ 50 ซื้อของบนเว็บไซต์ที่เป็นภาษาของตนเองเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม โลคัลไลเซชันภาษาอาหรับอาจเป็นอุปสรรคอย่างมากสำหรับผู้ที่ขาดประสบการณ์ และในอุตสาหกรรมโลคัลไลเซชันโดยทั่วไปนั้น โปรเจ็กต์ภาษาอาหรับถือเป็นภาษาที่จัดการให้ถูกต้องได้ยากที่สุดภาษาหนึ่ง รองจากญี่ปุ่นเพียงภาษาเดียว ไม่เพียงแต่ภาษาอาหรับจะเขียนจากขวาไปซ้ายเท่านั้น การเรียงร้อยอักษรที่ซับซ้อนและเครื่องหมายแสดงการออกเสียงก็ยังทำให้เกิดปัญหาได้ ฉะนั้นงาน DTP และมัลติมีเดียเอ็นจิเนียริงจึงควรดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ DTP และมัลติมีเดียที่พูดภาษาอาหรับเป็นหลัก เนื่องจากซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันจำนวนมากไม่รองรับภาษาที่เขียนจากขวาไปซ้าย

เนื่องจากภาษานี้มีรูปแบบการเขียนและการพูดที่แตกต่างกัน การเลือกคำศัพท์และไวยากรณ์ที่ใช้ในการแปลเป็นภาษาอาหรับจึงต้องเหมาะสมกับทั้งเนื้อหาและกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อโฆษณาและการตลาด ฉะนั้น คุณจึงต้องทำงานกับนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาและวุฒิภาวะในระดับที่เหมาะสม นอกเหนือจากความซับซ้อนดังกล่าว การจัดวางเลย์เอาต์ สี การเลือกใช้รูปภาพ ภาพประกอบและกราฟิก ล้วนแตกต่างกันมากสำหรับภูมิภาคที่ไม่ได้พูดภาษาอาหรับ และทั้งหมดจะต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง

ภาษาอาหรับอาจเป็นปัญหาได้ในเวลาบันทึกเสียงพากย์หากไม่ได้ตกลงกับลูกค้าไว้อย่างถูกต้อง เพราะสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ นักพากย์จะต้องพูดภาษาถิ่นของกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ดังนั้น ลูกค้าและผู้ให้บริการด้านภาษาจึงจำเป็นต้องเตรียมการ ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ และต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร หากเป้าหมายของคุณคือผู้ที่พูดภาษาอาหรับทั่วไป นักพากย์ภาษาอาหรับควรพูดภาษาอาหรับสมัยใหม่ (MSA) ได้โดยมีสำเนียงท้องถิ่นน้อยที่สุด

นี่เป็นเพียงภาพทั่วไปของความท้าทายในงานโลคัลไลเซชันภาษาอาหรับ การเลือกพันธมิตรโลคัลไลเซชันที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ภาษาอาหรับที่มีผลงานพิสูจน์ได้ ตลอดจนความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหลุมพรางที่มีอยู่มากมายของงานโลคัลไลเซชันภาษาอาหรับ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

เข้าใจโลคัลไลเซชันภาษาอาหรับให้ถูกต้อง

เป็นเวลากว่าสองทศวรรษมาแล้ว EQHO ได้แปลและพากย์ภาษาอาหรับหลายล้านคำด้วยเนื้อหาที่หลากหลาย รวมทั้งเนื้อหาทางด้านเทคนิคและการตลาด บริษัทต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งผู้ให้บริการภาษาหลักอื่นๆ พากันมาใช้บริการโลคัลไลเซชันภาษาอาหรับคุณภาพดีเสมอต้นเสมอปลายของ EQHO จากบริการแปลภาษาอาหรับคุณภาพสูง ความสามารถในการปรับ และการบริการลูกค้าที่ไม่ขาดตกบกพร่ิอง EQHO จึงสั่งสมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วในการช่วยเหลือองค์กรระดับโลกให้ประสบความสำเร็จในการขยายผลกำไรสูงสุดในตลาดที่พูดภาษาอาหรับ EQHO ทำงานร่วมกับเครือข่ายนักแปลภาษาอาหรับในประเทศมืออาชีพและนักพากย์ที่อยู่ในประเทศที่พูดภาษาอาหรับส่วนใหญ่ในโลก

บริการภาษาอาหรับ

 

 • การแปล

 • การตรวจแก้ไข

 • การพิสูจน์อักษร

 • การสร้างเครื่องมือการแปลด้วยเครื่อง

 • การตรวจแก้ไขหลังการแปลด้วยเครื่อง

 • งาน DTP

 • การพากย์และการอัดเสียง

 • การทำคำบรรยายและคำบรรยายแบบปิด

 • โลคัลไลเซชันสำหรับ Flash และมัลติมีเดีย

 • การทดสอบด้านภาษา

 • การทดสอบการทำงาน

 • การตีความ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

 • เอกสารประกอบ

 • คู่มือด้านเทคนิค

 • สื่อการตลาด

 • โบรชัวร์และใบปลิว

 • บรรจุภัณฑ์และฉลาก

 • นิตยสารและจดหมายข่าว

 • เว็บไซต์

 • แอปบนมือถือ

 • ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

 • การฝึกอบรมและอีเลิร์นนิง

 • การพากย์และมัลติมีเดีย

 • เนื้อหาวิดีโอ

Localization 101

ยังใหม่กับโลคัลไลเซชันใช่หรือไม่

ดาวน์โหลดคู่มือ Localization 101 ขนาด 20 หน้าที่มีครบทุกอย่างได้ฟรี

คู่มือพื้นฐาน

 

About Arabic

เกี่ยวกับภาษาอาหรับ

ภาษาอาหรับจัดอยู่ในกลุ่มภาษาเซมิติกของตระกูลภาษาแอฟโฟร-เอเชียติก ภายในกลุ่มภาษาเซมิติก ภาษาอาหรับมีจำนวนผู้พูดสูงสุด คือมากกว่า 200 ล้านคน ภาษาอื่นๆ ที่สำคัญในกลุ่มภาษาเซมิติก ได้แก่ ภาษาอัมฮาราและภาษาตริกรินยา (ใช้พูดในเอธิโอเปียทั้งสองภาษา) และภาษาฮีบรู

ภาษาอาหรับทั้งในรูปของภาษาเขียนและภาษาพูดที่หลากหลายนั้น สืบทอดมาจากภาษาอาหรับคลาสสิกในราวคริสต์ศตวรรษที่ 6 ภาษาเขียนที่ใช้ในตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือ เรียกว่าภาษาอาหรับสมัยใหม่ (MSA) เป็นภาษาทางการของประเทศอาหรับทุกประเทศ เป็นหนึ่งในหกภาษาที่ใช้เป็นทางการของสหประชาชาติ และเป็นภาษาเพียงรูปแบบเดียวที่มีการสอนในโรงเรียน

ภาษาพูดของอาหรับหมายถึงภาษาประจำชาติและภาษาถิ่นรวมกัน ซึ่งหลายสำเนียงพูดด้วยกันไม่รู้เรื่อง ภาษาถิ่นเป็นภาษาแม่ของประชากรในพื้นที่ ในขณะที่ภาษาอาหรับสมัยใหม่มีการสอนในโรงเรียน ความแตกต่างของคำศัพท์ ไวยากรณ์ และการออกเสียงระหว่างภาษาท้องถิ่นกับภาษาอาหรับสมัยใหม่ ทำให้เกิดลักษณะที่เรียกว่าทวิภาษณ์ (ใช้สองรูปแบบในภาษาเดียวกัน) และการสลับภาษา (การเปลี่ยนสลับไปมาระหว่างภาษาถิ่นกับภาษาอาหรับสมัยใหม่ในประโยคเดียวกัน)+

ภาษาอาหรับเขียนจากขวาไปซ้ายในลักษณะตัวอักษรต่อกันไป ระบบเขียนเป็นตัวอักษร abjad ซึ่งแต่ละตัวอักษรใช้แทนพยัญชนะพร้อมสระที่เกี่ยวข้องที่ผู้อ่านจะต้องอนุมานเอาเอง แม้ว่าภาษาอาหรับจะมีเครื่องหมายแสดงการออกเสียงเพื่อกำกับสระเสียงสั้น แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ในการเขียนทั่วไป เนื่องจากปกติจะเขียนด้วยสระเสียงยาว ชุดตัวอักษรภาษาอาหรับจึงไม่ใช่ abjad “บริสุทธิ์” ระบบการเขียนประเภทนี้เหมาะกับภาษาอาหรับเป็นอย่างยิ่ง เพราะรากศัพท์มักจะประกอบด้วยพยัญชนะสามตัวและสระหนึ่งชุดที่ใช้กับพยัญชนะเหล่านั้นโดยเฉพาะ เพื่อสื่อความหมายเฉพาะ ตัวอย่างเช่น คำที่ใช้กับหนังสือเล่มเดียว หนังสือหลายเล่ม นักเขียน การเขียน สำเนา ติดต่อ บงการ ฯลฯ ล้วนใช้รากศัพท์พยัญชนะสามตัว “k-t-b” ทั้งสิ้น

ภาษาอาหรับมีตัวอักษรพื้นฐาน 28 ตัว แม้ว่าการปรับใช้ตัวเขียนภาษาอาหรับสำหรับภาษาอื่นๆ เช่น ฟาร์ซี อูรดู มาเลย์ ฯลฯ จะมีตัวอักษรเพิ่มเติม เนื่องจากภาษาอาหรับเขียนติดกันแบบต่อเนื่อง อักษรแต่ละตัวจึงมี 4 รูปแบบ ได้แก่ ลอยๆ, เริ่มต้น, ตรงกลาง และปิดท้าย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งภายในคำและตัวอักษร (ถ้ามี) ที่นำหน้าและ/หรือตามหลัง

Arabic Translation & Localization Challenges

ความท้าทายของการแปลและโลคัลไลเซชันภาษาอาหรับ

 • ในส่วนของงาน DTP ซอฟต์แวร์โปรแกรมหลายตัวไม่รองรับภาษาที่เขียนจากขวาไปซ้ายได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ การรองรับการเรียงร้อยอักษรและการวางตำแหน่งสระเสียงสั้นและเครื่องหมายแสดงการออกเสียงอื่นๆ อย่างถูกต้องก็อาจมีปัญหาได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงควรให้ผู้เป็นเจ้าของภาษาทำงาน DTP จึงจะดีที่สุด

 • เนื่องจากภาษานี้มีรูปแบบการเขียนและการพูดที่แตกต่างกัน การเลือกคำศัพท์และไวยากรณ์ที่ใช้ในการแปลเป็นภาษาอาหรับจึงต้องเหมาะสมกับทั้งเนื้อหาและกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อโฆษณาและการตลาด

 • สำหรับการบันทึกเสียงพากย์ นักพากย์จะต้องพูดสำเนียงของภูมิภาคหรือภาษาท้องถิ่นของกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย ถ้าต้องการนำการบันทึกเสียงไปใช้ในกลุ่มผู้ฟังที่พูดภาษาอาหรับโดยทั่วไป นักพากย์ควรพูดภาษาอาหรับสมัยใหม่ (MSA) ได้โดยมีสำเนียงถิ่นน้อยที่สุด

หลายล้านคนทั่วโลกกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ที่ EQHO ได้โลคัลไลซ์ไว้

ติดต่อเราเพื่อดูว่าคุณสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้อย่างไร

ติดต่อเรา

More » Content

Contact Us