!-- Google Tag Manager -->

บริการแปลภาษาเมียนมาร์

เพิ่มมูลค่าแบรนด์ของคุณในประเทศเมียนมาร์โดยนำเสนอประสบการณ์ ที่ลูกค้าเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้ในทุกช่องทางสื่อ

เลื่อนลง

โลคัลไลเซชันภาษาเมียนมาร์ 

หลังจากโดดเดี่ยวมาเป็นเวลานานปี ประตูก็ได้เปิดออกและการลงทุนหลั่งไหลเข้าสู่เมียนมาร์จากทั่วทุกมุมโลก อย่างไรก็ดีการสื่อสารเป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยความระมัดระวัง การแปลและโลคัลไลเซชันภาษาเมียนมาร์ไม่ควรดำเนินการโดยปราศจากความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโดยทั่วไปของฟอนต์ที่ไม่ใช่ Unicode, โปรแกรม DTP ที่ไม่รองรับภาษาเมียนมาร์, การไม่เว้นวรรคระหว่างคำ, พยัญชนะที่ซ้อนกัน ตลอดจนการเรียงร้อยอักษรที่ซับซ้อน ความสำคัญของการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้เนื้อหา เหล่านี้เป็นเพียงข้อพิจารณาบางประการเมื่อเริ่มดำเนินโครงการโลคัลไลเซชันภาษาเมียนมาร์ การเลือกพันธมิตรการแปลภาษาเมียนมาร์ที่เหมาะสมและมีการรับรองอย่างถูกต้องมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

เข้าใจ โลคัลไลเซชันภาษาเมียนมาร์ ให้ถูกต้อง

EQHO ตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงเวลากว่า 17 ปีที่ผ่านมา ได้ช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ทั่วโลกให้ขยายไปสู่ตลาดเอเชียที่เกิดใหม่และท้าทาย รวมทั้งเมียนมาร์ EQHO ได้ช่วยเหลือบริษัทข้ามชาติอย่างเช่น P&G, Caterpillar และ Nestle ให้สื่อสารอย่างได้ผลกับลูกค้าและพนักงานของตน โดยให้บริการแปลภาษาเมียนมาร์คุณภาพสูง มีความเหมาะสม และการบริการลูกค้าที่ไม่มีใครเทียบได้ นอกเหนือจากการมีพนักงานชาวเมียนมาร์ในบริษัทที่ทำงานเต็มเวลาแล้ว เรายังทำงานร่วมกับเครือข่ายนักแปลภาษามืออาชีพในประเทศเมียนมาร์อีกด้วย

บริการภาษาเมียนมาร์

 

 • การแปล

 • การตรวจแก้ไข

 • การพิสูจน์อักษร

 • การสร้างเครื่องมือการแปลด้วยเครื่อง

 • การตรวจแก้ไขหลังการแปลด้วยเครื่อง

 • งาน DTP

 • การพากย์และการอัดเสียง

 • การทำคำบรรยายและคำบรรยายแบบปิด

 • โลคัลไลเซชันสำหรับ Flash และมัลติมีเดีย

 • การทดสอบด้านภาษา

 • การทดสอบการทำงาน

 • การตีความ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

 • เอกสารประกอบ

 • คู่มือด้านเทคนิค

 • สื่อการตลาด

 • โบรชัวร์และใบปลิว

 • บรรจุภัณฑ์และฉลาก

 • นิตยสารและจดหมายข่าว

 • เว็บไซต์

 • แอปบนมือถือ

 • ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

 • การฝึกอบรมและอีเลิร์นนิง

 • การพากย์และมัลติมีเดีย

 • เนื้อหาวิดีโอ

Localization 101

ยังใหม่กับโลคัลไลเซชันใช่หรือไม่

ดาวน์โหลดคู่มือ Localization 101 ขนาด 20 หน้าที่มีครบทุกอย่างได้ฟรี

คู่มือพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับภาษาพม่า

เกี่ยวกับภาษาเมียนมาร์

ภาษาเมียนมาร์ (ภาษาพม่า) จัดอยู่ในกลุ่มภาษาทิเบต-พม่าของตระกูลภาษาจีน-ทิเบต โดยเป็นภาษาอันดับแรกที่ประชากรสามในสี่ของประเทศใช้ (แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของเมียนมาร์จะกำหนดให้เรียกภาษานี้อย่างเป็นทางการว่า “ภาษาเมียนมาร์” แต่คนต่างชาติส่วนใหญ่ยังคงเรียกว่าภาษา “พม่า”)

เมียนมาร์เป็นภาษาทวิภาษณ์ กล่าวคือ ภาษาพูดและภาษาเขียนมีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างสำคัญในด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์และการออกเสียง ภาษาเขียนมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา ในขณะที่ภาษาพูดสมัยใหม่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่จากภาษาพม่าโบราณ แม้ว่าภาษาเมียนมาร์จะมีรูปแบบภาษาเขียนและภาษาพูดที่แตกต่างกันมาก แต่ก็ถือว่าเป็นระดับภาษาที่แตกต่างกันของภาษาเดียวกัน

ภาษาเมียนมาร์เขียนโดยใช้ abugida (ตัวอักษรที่พยัญชนะแต่ละตัวที่มีเสียงสระร่วมด้วย) ในตระกูลอักษรพราหมี และเป็นการดัดแปลงตัวเขียนภาษามอญโบราณ ตัวอย่างตัวเขียนที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุย้อนได้ถึง ค.ศ. 1035 ตัวเขียนได้ขยายออกไปครอบคลุมถึงสัญลักษณ์ที่ใช้กับภาษาอื่นๆ ที่พูดในประเทศเมียนมาร์ รวมทั้งมอญ กะเหรี่ยง ฉาน และปะหล่องรูไม ตลอดจนการเขียนทับศัพท์ภาษาบาลีและสันสกฤต ตัวเขียนเขียนจากซ้ายไปขวาโดยไม่จำเป็นต้องเว้นวรรคระหว่างคำ แต่ในการเขียนสมัยใหม่ นิยมเว้นวรรคเพื่อคั่นประโยครอง โดยใช้สัญลักษณ์สองตัวคั่นประโยคหลักและประโยค

ตัวเขียนมีลักษณะซับซ้อน ประกอบด้วยพยัญชนะ 33 ตัว เครื่องหมายแสดงการออกเสียงกำกับพยัญชนะตรงกลาง 4 ตัว ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ไม่เกิน 3 ตัว สระลอย 10 ตัว สระพร้อมเครื่องหมายแสดงการออกเสียง 11 ตัว และเครื่องหมายแสดงการออกเสียง 5 ตัวที่ใช้ในการผันเสียงสระ นอกจากนี้ กลุ่มพยัญชนะบางกลุ่มยังเขียนในลักษณะการเรียงร้อยอักษรที่ซ้อนกัน และเมื่ออยู่ในตำแหน่งด้อย พยัญชนะเหล่านั้นบางตัวก็จะเขียนโดยใช้สัญลักษณ์ที่ต่างกัน มีการใช้ตัวเลขทั้งในแบบดั้งเดิมและแบบตะวันตกโดยทั่วไป (สรุปดังกล่าวไม่รวมถึงสัญลักษณ์เพิ่มเติม 108 ตัวที่ใช้ในการเขียนหรือเขียนทับศัพท์ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาเมียนมาร์ เป็นต้น)

พยัญชนะ

เครื่องหมายแสดงการออกเสียงกำกับพยัญชนะตรงกลาง*

สระลอย

สระพร้อมเครื่องหมายแสดงการออกเสียง*

เครื่องหมายแสดงการออกเสียงกำกับเสียงวรรณยุกต์/สระ*

เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรไวยากรณ์

ตัวเลข

* เพื่อให้แน่ใจว่า

สัญลักษณ์เครื่องหมายแสดงการออกเสียงแสดงอย่างถูกต้องในเบราว์เซอร์ทั้งหมด จึงแสดงไว้คู่กับตัวอักษร

ความท้าทายด้านการแปลและการโลคัลไลซ์ภาษาพม่า

ความท้าทายของการแปลและโลคัลไลเซชันภาษาเมียนมาร์

 • เนื่องจากไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคำ เจ้าหน้าที่ DTP ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาจึงไม่สามารถตัดบรรทัดได้อย่างถูกต้อง

 • ภาษาเมียนมาร์มีความซับซ้อนในการประกอบคำมากที่สุดภาษาหนึ่ง เนื่องการมีการใช้พยัญชนะซ้อนกัน สระและเครื่องหมายแสดงการออกเสียงที่วางข้างหน้า ข้างหลัง ข้างบน และข้างล่าง ตลอดจนการเรียงร้อยอักษร โปรแกรม DTP หลายโปรแกรมไม่สามารถรองรับภาษานี้ได้อย่างเหมาะสม และการป้อนข้อมูลก็มีความซับซ้อน

 • ฟอนต์ภาษาพม่าหลายฟอนต์ที่ใช้งานโดยทั่วไปยังไม่ใช่ Unicode อีกด้วย

 • ยังมีกรณีที่อักขระพยัญชนะตัวเดียวทำหน้าที่ทั้งพยัญชนะท้ายของคำหนึ่งและพยัญชนะต้นของคำต่อมา แม้ว่าจะไม่ค่อยเกิดขึ้น แต่ก็สามารถทำให้การนับจำนวนคำขาดความถูกต้องได้

 • เนื่องจากภาษานี้มีระดับภาษาในการเขียนและการพูดที่แตกต่างกัน การเลือกคำศัพท์และไวยากรณ์ที่ใช้ในการแปลเป็นภาษาพม่าจึงต้องเหมาะสมกับทั้งเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อโฆษณาและการตลาด

หลายล้านคนทั่วโลกกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ที่ EQHO ได้โลคัลไลซ์ไว้

ติดต่อเราเพื่อดูว่าคุณสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้อย่างไร

ติดต่อเรา

More » Content