!-- Google Tag Manager -->

บริการแปลภาษาตากาล็อก

เพิ่มมูลค่าแบรนด์ของคุณในฟิลิปปินส์โดยนำเสนอประสบการณ์ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในทุกช่องทางสื่อ

เลื่อนลง

โลคัลไลเซชันภาษาตากาล็อก

ด้วยประชากรขนาดใหญ่ เสถียรภาพทางการเมือง และตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ ฟิลิปปินส์จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับบริษัทที่เข้ามาลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาในตลาดฟิลิปปินส์ ภาษาตากาล็อกไม่นับว่าเป็นภาษาที่มีปัญหาใดเป็นพิเศษในด้านโลคัลไลเซชัน ภาษาตากาล็อกใช้ตัวอักษรละติน ดังนั้น การเลือกฟอนต์จึงไม่ใช่ปัญหาเหมือนกับภาษาเอเชียของตลาดที่เกิดใหม่อื่นๆ ทุกโปรแกรมและแพลตฟอร์มจึงรองรับภาษานี้ นักแปลภาษาตากาล็อกมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษสูง จึงสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลจากภาษาอังกฤษได้ ตลอดจนมีความเข้าใจต้นฉบับภาษาอังกฤษในระดับที่ลึกกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับนักภาษาเอเชียอื่น

นักแปลจะต้องเลือกคำศัพท์และศัพท์เฉพาะที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายและอุตสาหกรรม และแน่ใจว่ามีการพิจารณาถึงไวยากรณ์เฉพาะท้องถิ่นและภาษาพูด อย่างไรก็ตาม หากโปรเจ็กต์ได้นักแปลภาษาตากาล็อกที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญในเนื้อหาอย่างเหมาะสมแล้ว โลคัลไลเซชันภาษาตากาล็อกมักจะไม่ค่อยมีปัญหาใดๆ เช่นเดียวกับภาษาอื่นๆ การเลือกพันธมิตรโลคัลไลเซชันที่มีประสบการณ์ที่พิสูจน์ให้เห็นในงานโลคัลไลเซชันภาษาตากาล็อกเป็นสิ่งสำคัญ

การเข้าใจ โลคัลไลเซชันภาษาตากาล็อก ให้ถูกต้อง

เป็นเวลากว่าสองทศวรรษมาแล้วที่ EQHO ได้แปลและพากย์ภาษาตากาล็อกหลายล้านคำในเนื้อหาที่หลากหลาย รวมทั้งเนื้อหาทางด้านเทคนิคและการตลาด บริษัทต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งผู้ให้บริการภาษาหลักอื่นๆ พากันมาใช้บริการโลคัลไลเซชันภาษาตากาล็อกคุณภาพดีเสมอต้นเสมอปลายของ EQHO จากบริการแปลภาษาตากาล็อกคุณภาพสูง ร่วมกับความสามารถในการปรับและการบริการลูกค้าที่ไม่ขาดตกบกพร่ิอง EQHO จึงสั่งสมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วในการช่วยเหลือองค์กรระดับโลกให้ประสบความสำเร็จในการขยายผลกำไรสูงสุดในฟิลิปปินส์ EQHO ทำงานร่วมกับเครือข่ายนักแปลภาษาตากาล็อกในประเทศมืออาชีพและนักพากย์ที่อยู่ในประเทศที่พูดภาษาตากาล็อกส่วนใหญ่ในโลก

บริการภาษาตากาล็อก

 

 • การแปล

 • การตรวจแก้ไข

 • การพิสูจน์อักษร

 • การสร้างเครื่องมือการแปลด้วยเครื่อง

 • การตรวจแก้ไขหลังการแปลด้วยเครื่อง

 • งาน DTP

 • การพากย์และการอัดเสียง

 • การทำคำบรรยายและคำบรรยายแบบปิด

 • โลคัลไลเซชันสำหรับ Flash และมัลติมีเดีย

 • การทดสอบด้านภาษา

 • การทดสอบการทำงาน

 • การตีความ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

 • เอกสารประกอบ

 • คู่มือด้านเทคนิค

 • สื่อการตลาด

 • โบรชัวร์และใบปลิว

 • บรรจุภัณฑ์และฉลาก

 • นิตยสารและจดหมายข่าว

 • เว็บไซต์

 • แอปบนมือถือ

 • ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

 • การฝึกอบรมและอีเลิร์นนิง

 • การพากย์และมัลติมีเดีย

 • เนื้อหาวิดีโอ

Localization 101

ยังใหม่กับโลคัลไลเซชันใช่หรือไม่

ดาวน์โหลดคู่มือ Localization 101 ขนาด 20 หน้าที่มีครบทุกอย่างได้ฟรี

คู่มือพื้นฐาน

เกี่ยวกับภาษาตากาล็อก

เกี่ยวกับภาษาตากาล็อก

ภาษาตากาล็อกจัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรนีเซีย สมาชิกอื่นๆ ที่สำคัญในตระกูลนี้ ได้แก่ มาเลย์ (รวมทั้งบาฮาซามาเลเซียและบาฮาซาอินโดนีเซีย) และชวา ฟิลิปิโนในรูปแบบมาตรฐาน เป็นหนึ่งในสองภาษาทางการของประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนอีกภาษาได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ ส่วนใหญ่ที่พูดกันในประเทศฟิลิปปินส์ รวมทั้งเซบูอาโน อิลโลกาโนและฮิลิกายนอน จัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรนีเซียเช่นเดียวกัน

มักจะมีผู้สับสนว่าตากาล็อกกับฟิลิปิโนเป็นคนละภาษาหรือไม่ จริงๆ แล้วไม่ต่างกัน ฟิลิปิโนเป็นรูปแบบภาษาที่คนส่วนใหญ่นิยม¹ ในภาษาตากาล็อก

ภาษาตากาล็อกเดิมเขียนโดยใช้ตัวเขียนบายบายิน ซึ่งเป็นระบบการเขียน abugida ที่ค่อนข้างง่าย ประกอบด้วยพยัญชนะ 14 ตัว สระ 3 ตัว และวรรณยุกต์ 3 ตัวที่เปลี่ยนหรือตัดเสียงสระในตัวของพยัญชนะ

พยัญชนะ

สระ

วรรณยุกต์²

เมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 นักล่าอาณานิคมและผู้เผยแพร่ศาสนาชาวสเปนได้นำตัวอักษรละตินเข้ามาในประเทศฟิลิปปินส์  เมื่อสิ้นสุดคริสต์ศตวรรษที่ 19 ตัวเขียนละตินได้เข้ามาแทนที่บายบายินทั้งหมด แม้ว่าจะยังคงใช้บายบายินบ้างในบริบทเชิงศิลปะและประวัติศาสตร์ก็ตาม

ตัวอักษรละตินที่ใช้ในการเขียนภาษาตากาล็อกได้รับการปรับปรุงมาหลายครั้ง รวมทั้งสามครั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20   การปรับปรุงครั้งล่าสุด เรียกว่าชุดตัวอักษรฟิลิปิโนสมัยใหม่ จัดทำขึ้นในปี 2530  ชุดตัวอักษรนี้ประกอบด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก 28 ตัว ได้แก่ ชุดอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัวอักษรตั้งแต่ A a ถึง Z z รวมทั้ง Ñ ñ และ NG ng³

¹ รูปแบบการใช้ภาษาที่คนส่วนใหญ่นิยม คือรูปแบบภาษาที่มักจะใช้เป็นมาตรฐาน โดยใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์และการออกเสียงที่มักเกี่ยวเนื่องกับชนชั้นสูงที่ได้รับการศึกษาของสังคม

² ด้วยเหตุผลทางเทคนิค จึงได้แสดงเครื่องหมายแสดงการออกเสียงร่วมกับพยัญชนะ เพื่อให้แสดงได้อย่างถูกต้องในทุกบราวเซอร์

³ แม้ว่าจะไม่เขียนด้วยการร้อยเรียงอักษร แต่ก็ถือว่า NG ng เป็นตัวอักษรหนึ่งของชุดตัวอักษร

ความท้าทายด้านการแปลและการโลคัลไลซ์ภาษาตากาล็อก

ความท้าทายของการแปลและโลคัลไลเซชันภาษาตากาล็อก

เนื่องจากการสลับภาษา (การใช้ภาษาอังกฤษกับตากาล็อกปะปนกันในประโยคเดียวกัน ซึ่งบางครั้งใช้หลักไวยากรณ์ภาษาตากาล็อกในการผันคำกริยาภาษาอังกฤษ) พบเห็นได้ทั่วไป ปัจจัยนี้จึงต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการแปลสื่อโฆษณาและการตลาด โปรดทราบว่า ฟิลิปิโนคือรูปแบบมาตรฐานของตากาล็อก การแปลเป็นภาษาฟิลิปิโนยากน้อยกว่าในแง่นี้ สำหรับการแปลศัพท์เทคนิค อาจมีปัญหาว่าควรใช้คำยืมภาษาอังกฤษหรือภาษาสเปนแทนที่จะใช้คำภาษาตากาล็อก/ฟิลิปิโน

นักแปลจะต้องเลือกคำศัพท์และศัพท์เฉพาะที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายและอุตสาหกรรม และแน่ใจว่ามีการพิจารณาถึงไวยากรณ์เฉพาะท้องถิ่นและภาษาพูด อย่างไรก็ตาม หากโปรเจ็กต์ได้นักแปลภาษาตากาล็อกที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญในเนื้อหาอย่างเหมาะสมแล้ว โลคัลไลเซชันภาษาตากาล็อกมักจะไม่ค่อยมีปัญหาใดๆ เช่นเดียวกับภาษาอื่นๆ การเลือกพันธมิตรโลคัลไลเซชันที่มีประสบการณ์ที่พิสูจน์ให้เห็นในงานโลคัลไลเซชันภาษาตากาล็อกเป็นสิ่งสำคัญ

หลายล้านคนทั่วโลกกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ที่ EQHO ได้โลคัลไลซ์ไว้

ติดต่อเราเพื่อดูว่าคุณสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้อย่างไร

ติดต่อเรา

More » Content

Contact Us