!-- Google Tag Manager -->

บริการแปลภาษาญี่ปุ่น

เพิ่มมูลค่าแบรนด์ของคุณในญี่ปุ่นโดยนำเสนอประสบการณ์ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในทุกช่องทางสื่อ

เลื่อนลง

โลคัลไลเซชันภาษาญี่ปุ่น 

ในอุตสาหกรรมโลคัลไลเซชัน ภาษาญี่ปุ่นถือว่าเป็นภาษาที่ยากที่สุดภาษาหนึ่งในการจัดการได้อย่างถูกต้อง คำศัพท์ที่กว้าง คำแสดงความเคารพที่ซับซ้อน ระดับภาษาหลายระดับ และระบบการเขียนที่แตกต่างกันสามแบบ ทำให้เกิดความท้าทายขึ้นในระหว่างการแปล โดยสำเนียงที่แตกต่างกันในญี่ปุ่นภาคตะวันออกกับตะวันตกอาจทำให้เกิดปัญหาได้ เมื่อถึงเวลาบันทึกเสียงพากย์ภาษาญี่ปุ่น หากไม่ได้หารือกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมของลูกค้าอย่างเหมาะสม ดังนั้น ลูกค้าและผู้ให้บริการด้านภาษาจึงจำเป็นต้องเตรียมการ ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ และต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร

นอกเหนือจากความซับซ้อนดังกล่าว การจัดเลย์เอาต์ สี การเลือกใช้รูปภาพ ภาพประกอบและกราฟิก ล้วนแตกต่างกันมากจากโลกตะวันตก และทั้งหมดต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ผู้ตรวจทานฝั่งลูกค้าของญี่ปุ่นยังมีแนวโน้มว่าจะพิถีพิถันเป็นพิเศษเกี่ยวกับการเลือกใช้สำนวน ซึ่งหมายความว่าการมีพนักงานเป็นชาวญี่ปุ่นอยู่ในบริษัทเป็นข้อดีอย่างมากในการช่วยในการจัดทำรายงานและบันทึกความต้องการในการใช้สำนวนตั้งแต่เริ่มความสัมพันธ์

นี่เป็นเพียงภาพทั่วไปของความท้าทายที่โลคัลไลเซชันภาษาญี่ปุ่นแสดงให้เห็น เมื่อเปรียบเทียบกับภาษาอื่นแล้ว การเลือกพันธมิตรด้านโลคัลไลเซชันที่เหมาะสมและประสบการณ์ภาษาญี่ปุ่นพร้อมผลงานที่พิสูจน์แล้ว และความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหลุมพรางที่มีอยู่มากมายของงานโลคัลไลเซชันภาษาญี่ปุ่น จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

การเข้าใจ โลคัลไลเซชันภาษาญี่ปุ่น ให้ถูกต้อง

เป็นเวลากว่าสองทศวรรษมาแล้ว EQHO ได้แปลและพากย์ภาษาญี่ปุ่นกว่า 30 ล้านคำในเนื้อหาที่หลากหลาย รวมทั้งเนื้อหาเฉพาะด้านและการตลาด บริษัทต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งผู้ให้บริการภาษาหลักอื่นๆ จึงหันกันมาใช้บริการโลคัลไลเซชันภาษาญี่ปุ่นคุณภาพสูงเสมอต้นเสมอปลายของ EQHO จากบริการแปลภาษาญี่ปุ่นคุณภาพสูง ร่วมกับความสามารถในการปรับและการบริการลูกค้าที่ไม่ขาดตกบกพร่ิอง EQHO จึงสั่งสมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วในการช่วยเหลือองค์กรระดับโลกให้ประสบความสำเร็จในการขยายผลกำไรสูงสุดในตลาดญี่ปุ่น EQHO ทำงานร่วมกับเครือข่ายนักแปลภาษาญี่ปุ่นมืออาชีพที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งนักภาษาภาษาญี่ปุ่นในบริษัทที่ทำงานประจำในศูนย์การผลิตหลักของเราในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

บริการภาษาญี่ปุ่น

 

 • การแปล

 • การตรวจแก้ไข

 • การพิสูจน์อักษร

 • การสร้างเครื่องมือการแปลด้วยเครื่อง

 • การตรวจแก้ไขหลังการแปลด้วยเครื่อง

 • งาน DTP

 • การพากย์และการอัดเสียง

 • การทำคำบรรยายและคำบรรยายแบบปิด

 • โลคัลไลเซชันสำหรับ Flash และมัลติมีเดีย

 • การทดสอบด้านภาษา

 • การทดสอบการทำงาน

 • การตีความ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

 • เอกสารประกอบ

 • คู่มือด้านเทคนิค

 • สื่อการตลาด

 • โบรชัวร์และใบปลิว

 • บรรจุภัณฑ์และฉลาก

 • นิตยสารและจดหมายข่าว

 • เว็บไซต์

 • แอปบนมือถือ

 • ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

 • การฝึกอบรมและอีเลิร์นนิง

 • การพากย์และมัลติมีเดีย

 • เนื้อหาวิดีโอ

Localization 101

ยังใหม่กับโลคัลไลเซชันใช่หรือไม่

ดาวน์โหลดคู่มือ Localization 101 ขนาด 20 หน้าที่มีครบทุกอย่างได้ฟรี

คู่มือพื้นฐาน

 
 

เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นเดิมถือเป็นภาษาโดดเดี่ยว กล่าวคือ ภาษาที่ไม่มีรากเหง้าที่เป็นที่รู้จักร่วมกับภาษาอื่นใด ปัจจุบัน ถือเป็นภาษาหลักของตระกูลภาษาญี่ปุ่น ส่วนภาษาอื่นๆ ได้แก่กลุ่มภาษาริวกิวที่พูดกันในหมู่เกาะริวกิว นักภาษาศาสตร์เชิงประวัติจำนวนหนึ่งได้ตั้งทฤษฎีความสัมพันธ์กับภาษาต่างๆ ที่เป็นภาษาถิ่นในเกาหลี แมนจูเรียและไซบีเรีย แต่ไม่มีสมมติฐานใดๆ ดังกล่าวที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ภาษาญี่ปุ่นมีลักษณะเด่นที่ระบบการแสดงความเคารพที่มากมายและซับซ้อน ซึ่งต้องการคำศัพท์เฉพาะและระบบการวางรูปแบบคำกริยาที่ใช้ตามความสัมพันธ์ของผู้พูด ผู้ฟังและผู้ที่ถูกกล่าวถึง นอกจากนี้ การเลือกใช้คำศัพท์ยังถูกกำหนดโดยระดับภาษา เช่น คำสแลง ภาษาพูด ภาษาลำลอง ภาษาทางการ ฯลฯ

ภาษาญี่ปุ่นสมัยใหม่เขียนโดยใช้ระบบการเขียนสามระบบร่วมกัน ที่เรียกว่าคันจิ (สัญลักษณ์แทนคำที่มีต้นกำเนิดจากภาษาจีน) กับฮิระงะนะและคะตะคะนะ (ทั้งคู่เป็นชุดสัญลักษณ์พยางค์ รวมกันเรียกว่าคะนะ) ระบบที่สี่ โรมะจิ เป็นตัวเขียนละตินที่มุ่งหวังเพื่อใช้สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นที่ไม่สามารถอ่านคันจิหรือคะนะได้เป็นหลัก ในสมัยโบราณ ภาษาญี่ปุ่นเขียนในแนวตั้ง โดยอ่านจากบนลงล่างและจากขวาไปซ้าย นั่นคือ เริ่มเขียนจากมุมขวาบนของกระดาษและสิ้นสุดที่มุมล่างซ้าย ภาษาญี่ปุ่นสมัยใหม่เขียนเป็นบรรทัดจากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ

อักษรคันจิใช้สำหรับคำที่มาจากภาษาจีนและคำภาษาญี่ปุ่นจำนวนหนึ่ง ถึงแม้ว่าพจนานุกรมฉบับสมบูรณ์จะมีอักษรมากกว่า 50,000 ตัว ในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นได้แสดงรายการตัวอักษร 2,136 ตัว เรียกว่า โจโยคันจิ เพื่อให้นักเรียนที่จบเกรด 9 แล้วเรียน เนื่องจากคันจิจำนวนมากที่ไม่รวมอยู่ในรายการนี้ค่อนข้างคลุมเครือ หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่จึงปฏิบัติตามแนวทางของสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศญี่ปุ่น และมักจะจำกัดการใช้คันจิเฉพาะอักษรที่ให้อยู่ในรายการ เมื่อใช้คันจิที่ไม่อยู่ในรายการ ก็จะพิมพ์คำอ่านของตัวเขียนคันจิไว้ข้างบนหรือข้างๆ ตัวอักษร การใช้คะนะที่เกี่ยวข้องกับคันจินี้เรียกว่า ฟุริงะนะ ตัวอย่างอักขระคันจิ 10 ตัวที่สอนในโรงเรียนประถมศึกษาชั้นเกรด 1:

ตัวอย่างอักขระ คันจิ 10 ตัวที่สอนในโรงเรียนประถมศึกษาชั้นเกรด 1:

ตัวอย่างอักขระ คันจิ 10 ตัวที่สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นเกรด 7-9:

อักขระ
ฮิระงะนะ
ซึ่งมีอยู่ 48 ตัว ใช้เพื่อผันคำกริยาและคุณศัพท์ของ คันจิ สำหรับหน่วยไวยากรณ์ทั่วไปและคำที่ไม่มีอักขระ คันจิ หรือในกรณีที่ คันจิ คลุมเครือ อักขระคะตะคะนะ ซึ่งมีอยู่ 48 ตัวเช่นกัน ใช้เพื่อถอดเสียงคำและชื่อต่างประเทศ และเขียนชื่อทั่วไปสำหรับสัตว์ พืช แร่ธาตุ และสิ่งที่คล้ายคลึงกัน โรมะจิ มีการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา และคำที่เขียนใน โรมะจิ พบได้เป็นครั้งคราวในการเขียนภาษาญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ใช้สำหรับสื่อที่มุ่งให้คนที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นอ่าน

ความท้าทายด้านการแปลและการโลคัลไลซ์ภาษาญี่ปุ่น

ความท้าทายของการแปลและโลคัลไลเซชันภาษาญี่ปุ่น

 • ในอุตสาหกรรมโลคัลไลเซชัน การแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นถือว่าเป็นงานที่ยากที่สุดอย่างหนึ่ง เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างรวมกัน ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ที่กว้าง คำแสดงความเคารพที่ซับซ้อน ระดับภาษามากมาย และระบบการเขียนที่แตกต่างกันสามแบบ นอกจากนี้ เช่นเดียวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในหลายๆ แง่มุม การตัดสินเกี่ยวกับคำแปลที่ “ดี” ยังมีประเด็นเรื่องความสวยงาม นอกเหนือจากความถูกต้องแม่นยำและความถูกต้องของไวยากรณ์เพียงเท่านั้น ต่างจากภาษาตะวันตกจำนวนมากที่นักแปลทักษะสูงสามารถมีความคล่องในระดับเจ้าของภาษาได้ในที่สุด แต่แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่นักภาษาที่ไม่ใช้เจ้าของภาษาจะมีความเชี่ยวชาญในภาษาญี่ปุ่น

 • สำหรับงาน DTP ภาษาญี่ปุ่นเขียนจากซ้ายไปขวาแบบสมัยใหม่เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ ควรดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ DTP เจ้าของภาษาที่สามารถปฏิบัติตามกฎการแบ่งบรรทัดตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น JIS X 4051 งาน DTP สำหรับภาษาญี่ปุ่นที่เขียนในแนวตั้งแบบโบราณนั้น เป็นปัญหา เพราะซอฟต์แวร์โปรแกรมภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทางเท่านั้นที่รองรับการเขียนในลักษณะโบราณนี้ได้

 • ด้านการบันทึกเสียงพากย์ มีข้อแตกต่างสำคัญในสำเนียงและข้อแตกต่างบางประการในไวยากรณ์ระหว่างภาษาถิ่นตะวันออกกับตะวันตก โดยควรใช้ภาษาถิ่นโตเกียวมาตรฐานที่เรียกว่าเฮียวจุงโงะ สำหรับการบันทึกเสียง เว้นแต่สื่อจะระบุเป้าหมายไปที่พื้นที่ทางภูมิศาสตร์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น การบันทึกเสียงสำหรับกลุ่มผู้ฟังในภูมิภาคคันไซควรบันทึกด้วยภาษาถิ่นคันไซ

หลายล้านคนทั่วโลกกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ที่ EQHO ได้โลคัลไลซ์ไว้

ติดต่อเราเพื่อดูว่าคุณสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้อย่างไร

ติดต่อเรา

More » Content