!-- Google Tag Manager -->

บริการแปลภาษาจีน

เพิ่มมูลค่าแบรนด์ของคุณในจีนโดยนำเสนอประสบการณ์ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในทุกช่องทางสื่อ

เลื่อนลง

โลคัลไลเซชันภาษาจีน 

สิ่งแรกที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโลคัลไลเซชันภาษาจีนจะถาม เมื่อคุณขอใบเสนอราคาสำหรับโครงการ ‘ภาษาจีน’ ก็คือ ‘คุณต้องการภาษาจีนแบบใด – ประยุกต์หรือดั้งเดิม’

อธิบายง่ายๆ หมายถึงชุดอักขระที่ใช้ และใช้กับภาษาจีนที่เป็นตัวเขียนเท่านั้น อักขระภาษาจีนตัวย่อตามที่ชื่อบ่งบอก หมายถึงอักขระแบบย่อที่ดัดแปลงมาจากภาษาจีนแบบโบราณ และใช้ในกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายในจีนแผ่นดินใหญ่และสิงคโปร์ โดยที่อักขระจีนตัวเต็มใช้โดยมากในกลุ่มเป้าหมายที่ฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะใช้ชุดอักขระเดียวกัน แต่ก็ยังมีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างจีนดั้งเดิมสำหรับฮ่องกงและจีนดั้งเดิมสำหรับไต้หวัน ดังนั้น หากเป็นไปได้และมีงบประมาณเพียงพอ ขอแนะนำให้สร้างต้นฉบับต่างหากสำหรับแต่ละตลาด

สำหรับภาษาพูดของจีนสำหรับจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน มาเก๊าและฮ่องกง ภาษาถิ่นที่ใช้คือจีนกลางและจีนกวางตุ้ง จีนกลางพูดในจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวัน (จีนกลางแบบไต้หวัน) แม้ว่าจะมีลักษณะและสำเนียงเป็นของตัวเอง ดังนั้นคุณจึงต้องระบุกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายของคุณให้ชัดเจน จีนกวางตุ้งเป็นภาษาถิ่นที่ใช้พูดอย่างเป็นทางการของฮ่องกงและมาเก๊า และแทบไม่มีอะไรเหมือนกับจีนกลางเลย ดังนั้น จึงควรต้องดำเนินการตามที่เป็นจริง

เมื่อคุณระบุตลาดเป้าหมายของคุณได้แล้ว ภาษาจีนก็ไม่ใช่ภาษาซับซ้อนที่จะเข้าใจเลย ควรเลือกนักแปลตามหลักเกณฑ์สามข้อนี้ ได้แก่ ภาษาถิ่นที่ใช้เป็นหลัก ระบบการเขียนที่ใช้เป็นหลัก และความเชี่ยวชาญในเนื้อหา ภาษาจีนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีในแพ็กเกจการออกแบบ, งาน DTP และมัลติมีเดีย และบุคลากรที่ไม่ใช่คนจีนก็สามารถทำการโลคัลไลซ์ได้ ถึงกระนั้นก็ตาม การตรวจรับรองคุณภาพของภาษาก็ควรดำเนินการโดยบุคลากรโลคัลไลเซชันที่เป็นเจ้าของภาษาเสมอ สำหรับการบันทึกเสียงพากย์ภาษาจีน นักพากย์ควรเป็นเจ้าของภาษาที่ใช้ภาษาที่คนส่วนใหญ่นิยมพูดตามภาษาถิ่นที่กำหนด

การเข้าใจ โลคัลไลเซชันภาษาจีน ให้ถูกต้อง

เป็นเวลากว่าสองทศวรรษมาแล้วที่ EQHO แปลและพากย์ภาษาถิ่นของจีนทุกพื้นที่กว่า 20 ล้านคำในหลากหลายสาขา รวมทั้งเนื้อหาด้านเทคนิคและการตลาด บริษัทต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งผู้ให้บริการภาษาหลักอื่นๆ จึงหันกันมาใช้บริการโลคัลไลเซชันภาษาจีนคุณภาพสูงเสมอต้นเสมอปลายของ EQHO จากบริการแปลภาษาจีนคุณภาพสูง ความสามารถในการปรับ และการบริการลูกค้าที่ไม่ขาดตกบกพร่ิอง EQHO จึงสั่งสมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วในการช่วยเหลือองค์กรระดับโลกให้ประสบความสำเร็จในการขยายผลกำไรสูงสุดในตลาดที่พูดภาษาจีน EQHO ทำงานร่วมกับเครือข่ายนักแปลภาษาจีนในประเทศมืออาชีพและนักพากย์ที่อยู่ในประเทศที่พูดภาษาจีนส่วนใหญ่ในโลก

บริการภาษาจีน

 

 • การแปล

 • การตรวจแก้ไข

 • การพิสูจน์อักษร

 • การสร้างเครื่องมือการแปลด้วยเครื่อง

 • การตรวจแก้ไขหลังการแปลด้วยเครื่อง

 • งาน DTP

 • การพากย์และการอัดเสียง

 • การทำคำบรรยายและคำบรรยายแบบปิด

 • โลคัลไลเซชันสำหรับ Flash และมัลติมีเดีย

 • การทดสอบด้านภาษา

 • การทดสอบการทำงาน

 • การตีความ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

 • เอกสารประกอบ

 • คู่มือด้านเทคนิค

 • สื่อการตลาด

 • โบรชัวร์และใบปลิว

 • บรรจุภัณฑ์และฉลาก

 • นิตยสารและจดหมายข่าว

 • เว็บไซต์

 • แอปบนมือถือ

 • ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

 • การฝึกอบรมและอีเลิร์นนิง

 • การพากย์และมัลติมีเดีย

 • เนื้อหาวิดีโอ

Localization 101

ยังใหม่กับโลคัลไลเซชันใช่หรือไม่

ดาวน์โหลดคู่มือ Localization 101 ขนาด 20 หน้าที่มีครบทุกอย่างได้ฟรี

คู่มือพื้นฐาน

เกี่ยวกับภาษาจีน

ภาษาจีน แท้จริงแล้วเป็นกลุ่มภาษาถิ่น เป็นหนึ่งในสองสาขาหลักของตระกูลภาษาจีน-ทิเบต โดยอีกสาขาหนึ่งคือทิเบต-พม่า ระบบจำแนกภาษาถิ่นดั้งเดิมแบ่งเป็น จีนกลาง ง่อ เยว่ หมิ่น เซียง แคะ และกั้น

แม้ว่าภาษาถิ่นเหล่านี้ส่วนใหญ่จะพูดกันไม่เข้าใจ แต่เจ้าของภาษาก็ถือว่าเป็นความหลากหลายของภาษาจีนภาษาเดียว จีนกลาง (ซึ่งรวมถึงจีนมาตรฐาน) มีกลุ่มผู้พูดที่ใหญ่ที่สุดประมาณ 1.4 พันล้านคน ตามด้วยง่อ ประมาณ 90 ล้านคน และเยว่ (ซึ่งรวมถึงกวางตุ้ง) ประมาณ 70 ล้านคน

ภาษาจีนเป็นภาษาพูดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกภาษาหนึ่ง โดยเชื่อว่ามีการใช้ภาษาจีนโบราณโดยทั่วไปในสมัยต้นและกลางราชวงศ์โจว (1122 ถึง 256 ก่อนคริสต์ศักราช) งานชิ้นสำคัญที่สุดที่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่เรียกว่า “กระดูกทำนาย” มีอายุย้อนหลังไปถึงราชวงศ์ชางในช่วงสหัสวรรษที่สองก่อนคริสต์ศักราช

ภาษาจีนมาตรฐานมีรูปแบบตามมาตรฐานของภาษาจีนกลางซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของปักกิ่ง เป็นภาษาราชการของทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไต้หวัน และเป็นหนึ่งในสี่ภาษาที่เป็นภาษาราชการของสิงคโปร์

ภาษาถิ่นกวางตุ้งเป็นภาษาถิ่นของเขตกวางโจวในมณฑลกวางตุ้ง และถือว่าเป็นภาษาถิ่นที่คนส่วนใหญ่นิยมในกลุ่มเยว่ ภาษาจีนเป็นหนึ่งในสองภาษาราชการของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า (ภาษาอื่นๆ คืออังกฤษและโปรตุเกส ตามลำดับ) อย่างไรก็ตาม ทั้งสองเขตยอมรับว่ากวางตุ้งเป็นสำเนียงพูดภาษาจีนที่เป็นทางการอย่างแท้จริง

ระบบการเขียนของจีนใช้สัญลักษณ์แทนคำ กล่าวคือ อักษรแต่ละตัวใช้แทนคำ ไม่ใช่เสียงที่ประกอบเป็นคำๆ นั้น (อักษรภาษาจีนยังเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ตัวเขียนแทนความคิด” หรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความคิด ถ้าพูดกันจริงๆ แล้วก็ไม่ถูกต้องนัก เพราะหลายๆ ความคิดแสดงออกโดยใช้อักษรหลายตัว) เนื่องจากไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างสัญลักษณ์แทนคำกับการออกเสียง ผู้อ่านจึงไม่จำเป็นต้องรู้จักการออกเสียงหรือภาษาของผู้เขียน เพื่อที่จะเข้าใจความหมาย แม้ว่าผู้พูดสองคนที่ใช้ภาษาท้องถิ่นของจีนต่างกันอาจไม่สามารถพูดคุยกันได้รู้เรื่อง แต่ทั้งคู่สามารถอ่านและเข้าใจตัวหนังสือเดียวกันได้ แม้ว่าจะเขียนโดยผู้เขียนที่ใช้ภาษาถิ่นที่พูดกันแล้วไม่เข้าใจก็ตาม

อย่างไรก็ตาม การแบ่งแยกความหมายกับการออกเสียงมีข้อเสียที่สำคัญตรงที่ ผู้เรียนจะต้องท่องจำอักษรหลายพันตัวพร้อมการออกเสียงในภาษาถิ่นของตน พจนานุกรมภาษาจีนฉบับสมบูรณ์มีอักษรกว่า 50,000 ตัว แม้ว่าหลายๆ ตัวจะเป็นอักษรที่หายาก โบราณหรือเลิกใช้ไปแล้วก็ตาม รายการอักษรทั่วไปที่ใช้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยอักษรประมาณ 3,500-7,000 ตัว ส่วนในไต้หวันและฮ่องกง มีประมาณ 4,800 ตัว นอกจากนี้ ชุดอักษรที่ใช้งานทั่วไปยังมีอยู่ด้วยกันสองชุด ได้แก่ จีนดั้งเดิมซึ่งใช้ในฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน กับจีนประยุกต์ซึ่งใช้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและสิงคโปร์

ตัวอย่างการเขียนตัวอักษรแบบย่อ

ภาษาจีนแต่เดิมเขียนในแนวตั้งจากบนลงล่าง และขวาไปซ้าย ปัจจุบันเขียนในแนวนอนจากซ้ายไปขวาและบนลงล่างอีกด้วย เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ ไม่ใช้การเว้นวรรคเพื่อแบ่งคำ แม้ว่าจะมีการเว้นวรรคเป็นบางครั้ง (น้อยมาก) เป็นเครื่องหมายแสดงความเคารพ ระบบวรรคตอนไม่มีการใช้อย่างแพร่หลายจนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 20 และเครื่องหมายวรรคตอนก็แตกต่างจากที่ใช้ในภาษายุโรป

เนื่องจากการรู้ความหมายของอักษรไม่ได้หมายความว่าจะต้องรู้วิธีอ่านออกเสียง จึงมีระบบการเขียนสัทอักษรเพื่อใช้สอนและระบุการอ่านออกเสียง ระบบแรก เรียกว่าระบบจู้อิน เริ่มต้นใช้ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ประกอบด้วยอักษร 37 ตัวและวรรณยุกต์ 4 ตัว สามารถแสดงเสียงที่เป็นไปได้ทั้งหมดในภาษาจีนกลาง

ในช่วงทศวรรษ 1950 สาธารณรัฐประชาชนจีนได้นำระบบการเขียนสัทอักษรที่เรียกว่าพินอิน มาใช้ซึ่งใช้อักขระละติน และใช้ระบบการถ่ายเสียงเป็นอักษรโรมันแบบเก่า จู้อินและพินอินมีความสอดคล้องกันแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ปัจจุบัน พินอินเป็นมาตรฐานสากล ISO และใช้แทนจู้อินในเกือบทุกท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ในไต้หวัน แม้ว่าพินอินได้รับประกาศให้เป็นมาตรฐานอย่างเป็นทางการในปี 2552 แล้วก็ตาม แต่ยังมีการใช้จู้อินอย่างแพร่หลายต่อไป ทั้งสองระบบเขียนในลักษณะเขียนประกอบที่เรียกว่า “รูบี้” โดยกำกับข้างบนหรือข้างขวาของสัญลักษณ์แทนคำ

ตารางต่อไปนี้สรุปรูปแบบต่างๆ ของภาษาพูดและภาษาเขียนของจีนที่ใช้ในท้องถิ่นต่างๆ

ภาษา

ภาษาพูด

ภาษาเขียน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

จีนกลาง

ประยุกต์

ฮ่องกง

กวางตุ้ง

ดั้งเดิม (รวมตัวอักษรที่ใช้เฉพาะจีนกวางตุ้ง)

มาเก๊า

กวางตุ้ง

ดั้งเดิม (รวมตัวอักษรที่ใช้เฉพาะจีนกวางตุ้ง)

ไต้หวัน

จีนกลาง

ดั้งเดิม

สิงคโปร์

จีนกลาง

ประยุกต์

 

*ภาษาจีน – แท้จริงแล้วเป็นกลุ่มภาษาถิ่น เป็นหนึ่งในสองสาขาหลักของตระกูลภาษาจีน-ทิเบต โดยอีกสาขาหนึ่งคือทิเบต-พม่า ระบบจำแนกภาษาถิ่นดั้งเดิมแบ่งเป็น จีนกลาง ง่อ เยว่ หมิ่น เซียง แคะ และกั้น

ความท้าทายด้านการแปลและการโลคัลไลซ์ภาษาจีน

ความท้าทายของการแปลและโลคัลไลเซชันภาษาจีน

 • ควรเลือกนักแปลตามหลักเกณฑ์สามข้อนี้ ได้แก่ ภาษาถิ่นที่ใช้เป็นหลัก ระบบการเขียนที่ใช้เป็นหลัก และความเชี่ยวชาญในเนื้อหา

 • สำหรับงาน DTP ภาษาจีนที่เขียนจากซ้ายไปขวาในแบบสมัยใหม่เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ สามารถทำได้โดยเจ้าหน้าที่ DTP ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการแบ่งบรรทัดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอักขระวรรคตอนของภาษาจีน งาน DTP สำหรับภาษาจีนที่เขียนในแบบโบราณจากบนลงล่างนั้นเป็นปัญหา เช่นเดียวกับข้อความที่มีรูบี้จู้อินหรือพินอิน ซอฟต์แวร์โปรแกรมพิเศษเท่านั้นที่รองรับรูปแบบเหล่านี้ในแบบดั้งเดิม

 • สำหรับการบันทึกเสียงพากย์ นักพากย์ควรเป็นเจ้าของภาษาที่พูดภาษาถิ่นแบบที่คนส่วนใหญ่นิยมตามที่กำหนด

หลายล้านคนทั่วโลกกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ที่ EQHO ได้โลคัลไลซ์ไว้

ติดต่อเราเพื่อดูว่าคุณสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้อย่างไร

ติดต่อเรา

More » Content