!-- Google Tag Manager -->

การแปลโดยอัตโนมัติ

โซลูชันการแปลอัตโนมัติ (AT) ของ EQHO ช่วยให้ บริษัทต่างๆ สามารถขยายการผลิตเนื้อหาทั่วโลกได้โดยทำให้แปลเนื้อหาได้ทุกประเภท

เลื่อนลง

แปลเนื้อหาที่ไม่สำคัญจำนวนมาก

ได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่า

ลูกค้าทั่วโลกคาดหวังประสบการณ์ด้านภาษาหลักตั้งแต่ต้นจนจบของกระบวนการซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านคำอธิบายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ การแก้ไขปัญหาในหน้าความช่วยเหลือออนไลน์ การอ่านความคิดเห็นหรือพูดคุยกับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเมื่อรวมกันแล้ว ความกดดันของตลาดทำให้เกิดความต้องการราคาที่ถูกลงและปรับเปลี่ยนได้เร็วขึ้นเพียงแค่การพึ่งพาผู้แปลที่เป็นมนุษย์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่สะดวก ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ หรือมีราคาแพงเราช่วยให้ธุรกิจตอบสนองความท้าทายนี้ได้ด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีการแปลแบบชุด ซึ่งเมื่อรวมกับการตรวจแก้ไขโดยนักแปลแล้ว จะช่วยให้เราได้งานแปลที่มีคุณภาพเหมือนมนุษย์เป็นผู้แปลในปริมาณมาก แต่รวดเร็วและราคาถูกกว่า 

 

มีวิธีการทำงานอย่างไร

 

สิ่งที่คุณสามารถประหยัดได้

ข้างต้นเป็นการนำเสนอการประหยัดค่าใช้จ่ายและผลผลิตที่สามารถทำได้ในช่วงระยะเวลา 2 ปีเป็นภาษาเดียวและสาขาวิชาเฉพาะเนื้อหาที่ตรงกับที่มีอยู่ในเครื่องมือแปลภาษาของ EQHO และคลังข้อมูลที่ทำให้ประหยัดได้มากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

อธิบายเกี่ยวกับการแปลอัตโนมัติ

 

1. เป้าหมายและจุดประสงค์

 

เมื่อเริ่มแต่ละกระบวนการ เราจะปรึกษากับคุณอย่างละเอียดให้มั่นใจว่ามีความเข้าใจในข้อกำหนดที่ตรงกันอย่างครบถ้วนซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ของเนื้อหาและสถานที่ที่จะเผยแพร่ ความคาดหวังด้านคุณภาพ งบประมาณของโปรเจ็กต์ และข้อกำหนดด้านเวลาเมื่อเรามั่นใจว่าเรามีทุกอย่างที่ต้องการ เราจะเลือกเครื่องมือที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุดและทำการปรับแต่ง หรือพัฒนาเครื่องมือแปลภาษาใหม่ๆ ตั้งแต่เริ่มต้น

2. ฝึกฝนเอนจิ้นแปลภาษา

 

เราจะสอนและกำหนดค่าเครื่องมือการแปลของคุณเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตั้งแต่เริ่มต้นโดยขึ้นอยู่กับสาขาวิชาเฉพาะ และใช้นักภาษาและผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือการแปล นอกจากการสอนให้เครื่องมือใช้เนื้อหาสองภาษาหลายล้านคำจากสาขาวิชาที่ตรงกัน รวมกับคำแปลจากบริษัทของคุณที่มีมาก่อนหน้านี้ (จาก TM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือให้ดียิ่งขึ้นในขั้นตอนนี้เราจะโหลดคำศัพท์และตั้งค่ากฎการใช้เพื่อให้คำศัพท์ของบริษัทของคุณทั้งหมดมีการแปลที่ถูกต้อง

3. ปรับแต่งและฝึกฝนอีกครั้ง

 

เราจะเรียกใช้เนื้อหาต้นฉบับของคุณผ่านเครื่องมือแปลในทางกลับกัน การแปลเหล่านี้จะได้รับการตรวจแก้ไขโดยผู้ตรวจแก้ไขมืออาชีพและป้อนข้อมูลกลับเข้าไปในเครื่องมือแปลเพื่อปรับแต่งเครื่องมือให้ดีขึ้นกฎและการตั้งค่าภาษาถูกปรับเปลี่ยนไปพร้อมกันกระบวนการ ‘แก้ไขซ้ำๆ’ เช่นเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นบ่อยๆ ในระหว่างโปรเจ็กต์และในโปรเจ็กต์ต่อๆ ไปจนกว่าเครื่องมือจะสร้างคำแปลที่มีคุณภาพที่ไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ นี่คือความใฝ่ฝันหรือเป้าหมายของอุตสาหกรรมการแปล

โซลูชัน การแปล ของคุณสามารถ ปรับวิธีการแปลได้หรือไม่

รับคำปรึกษา

More » Content

Contact Us