!-- Google Tag Manager -->

การตรวจแก้ไขหลังการแปล

รูปแบบการแปลโดยอัตโนมัติและให้นักแปลตรวจแก้ไขในภายหลัง ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถลดค่าใช้จ่ายของงานแปลให้เหลือเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ใช้นักแปลภาษาเพียงอย่างเดียว

เลื่อนลง

แปลมากขึ้นแต่จ่ายน้อยลง 

สิ่งหนึ่งที่พูดถึงกันมากที่สุดในธุรกิจภาษาก็คือ อัตโนมัติ (AT) ซึ่งไม่สามารถมองข้ามได้ ความก้าวหน้าที่สำคัญของเทคโนโลยีการแปลด้วยโปรแกรม การใช้ประโยชน์จากเนื้อหาขั้นสูง ความต้องการการแปลที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลกและประสบการณ์แบบท้องถิ่นที่สมบูรณ์ ทำให้รูปแบบของ AT และการตรวจแก้ไขภายหลังโดยนักแปลคือทางออกที่ชัดเจนสำหรับบริษัทที่ต้องการเผยแพร่เนื้อหาให้มากที่สุด รวดเร็วที่สุด และมีประสิทธิภาพที่สุดแม้ว่า AT อาจจะไม่เหมาะสมกับการใช้งานทุกแบบ แต่มันทำให้การแปลเนื้อหาที่มีปริมาณมากมีค่าใช้จ่ายลดลงและใช้เวลาน้อยลง

การแปลโดยอัตโนมัติโดยโปรแกรม

นำเนื้อหาที่มีปริมาณมากเข้าตลาดได้อย่างรวดเร็วแต่มีคุณภาพเหมือนมนุษย์ทำ – เราช่วยนำเนื้อหาของคุณไปถึงระดับคุณภาพที่ต้องการด้วยราคาที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และใช้เวลาน้อยที่สุด 

Website-and-e-commerce

การตรวจแก้ไขแบบคร่าวๆ

การตรวจแก้แบบคร่าวๆ นั้นผู้ตรวจแก้ไขจะแก้ไขน้อยที่สุด และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายของเนื้อหาโดยมากเมื่อต้องการใช้ข้อความอย่างเร่งด่วน จะมีระยะเวลาทำงานที่สั้น หรือต้องใช้งาน AT เต็มรูปแบบ

How-it-done

การตรวจแก้ไขเต็มรูปแบบ

การตรวจแก้ไขเต็มรูปแบบ จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ในระดับที่สูงขึ้นและมีคุณภาพในระดับสูง เพื่อให้ได้การแปลที่มีความถูกต้องและมีรูปแบบสำนวนที่เหมาะสมการใช้งานทั่วไปสำหรับการตรวจแก้ไขเต็มรูปแบบหลัง AT มักเป็นการใช้งานภายนอกบริษัท และผู้ใช้คาดหวังว่างานแปลจะมีคุณภาพเท่ากับการใช้นักแปล

Some things to consider:

สิ่งที่ควรพิจารณา:

  • คู่ภาษา บางภาษาและการผสมผสานจะช่วยสนับสนุน AT ได้ดีขึ้นและมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น (เช่น ภาษาสเปน ฝรั่งเศสและอิตาลี) ในขณะที่ภาษาอื่นๆ ยังไม่เหมาะกับการใช้ AT (เช่น ภาษาญี่ปุ่น)

  • คุณภาพของภาษาต้นฉบับ ทฤษฎี “ขยะเข้า – ขยะออก"การควบคุมภาษาต้นฉบับที่ดีขึ้นและการใช้เครื่องมือช่วยการเขียน ย่อมเพิ่มอัตราการจับคู่สำเร็จมากขึ้นด้วย ATซึ่งรวมถึงการใช้กฎไวยากรณ์และรูปแบบ และการใช้คำศัพท์

  • นื้อหาแบบเดิม / คลังข้อมูลเฉพาะสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของวิธีการแปลอัตโนมัติทางสถิติ ยิ่งขนาดและคุณภาพของเนื้อหาแบบเดิมมีความสำคัญมากขึ้นจนสามารถนำไปใช้ในสอนเครื่องมือ AT ได้มากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้มีอัตราการจับคู่ที่สูงขึ้นเท่านั้น

  • พจนานุกรมเฉพาะของลูกค้า / สาขาวิชา สามารถเพิ่มคุณภาพการแปลจาก AT ได้และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

โซลูชัน การแปลของคุณ สามารถ ปรับวิธีการได้หรือไม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านบริการโลคัลไลเซชันและการแปลภาษาเอเชีย ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี EQHO จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหากต้องการทราบเพิ่มเติมว่าโลคัลไลเซชันมีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณอย่างไร หรือต้องการเริ่มรับบริการ สามารถติดต่อเราได้

โทรศัพท์: +65 66 538335 |
ติดตามเราได้ที่: fb twitter linkin

More » Content

Contact Us